De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bpost heeft de financiële resultaten van 2021, de uitkering van het dividend en de benoeming van 2 bestuurders goedgekeurd

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bpost heeft de financiële resultaten van 2021, de uitkering van het dividend en de benoeming van 2 bestuurders goedgekeurd

De Raad van Bestuur heeft besloten om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Vandaag keurde de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de financiële resultaten 2021 van de vennootschap, alsook de uitkering van het dividend goed, conform het voorstel van de Raad van Bestuur om een finaal totaal dividend van 0,49 EUR bruto per aandeel te betalen.

Het tijdschema voor de uitkering van het einddividend ziet eruit als volgt:

  • Ex-dividenddatum : 16 mei 2022
  • Registratiedatum : 17 mei 2022
  • Uitkeringsdatum: 18 mei 2022

De Gewone Algemene Vergadering heeft ook het remuneratieverslag voor het jaar 2021 goedgekeurd en de kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

Tenslotte heeft de Gewone Algemene Vergadering:

  • het mandaat van de heer Michael Stone als onafhankelijke bestuurder vernieuwd voor een termijn van 4 jaar;
  • de heer David Cunningham benoemd als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van 4 jaar.

Het jaarverslag en activiteitenverslag 2021 zijn hier beschikbaar.

De notulen van de Gewone Algemene Vergadering worden uiterlijk op 25 mei 2022 beschikbaar gesteld op: https://bpostgroup.com/investors/governance/shareholders-meetings.

Maatschappelijke zetel

Op 5 mei 2022 besliste de Raad van Bestuur van bpost om de maatschappelijke zetel van bpost met ingang van 12 mei 2022 te verplaatsen naar de Anspachlaan 1 bus 1, 1000 Brussel België.

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel