De Raad van Bestuur van bpost stelt voor om de uitbetaling van het einddividend in mei 2020 te annuleren als gevolg van COVID-19

De Raad van Bestuur van bpost stelt voor om de uitbetaling van het einddividend in mei 2020 te annuleren als gevolg van COVID-19

Vrijdag 27 maart 2020

De verspreiding van het COVID-19 virus heeft een ongeziene impact op de economische activiteit en op de maatschappij in het algemeen. Tijdens een dergelijke crisis is de dagelijkse aanwezigheid van bpost bij de burgers en bij haar klanten van vitaal belang. Om de continuïteit van haar diensten in de best mogelijke omstandigheden te verzekeren heeft bpost Groep een uitgebreide reeks maatregelen genomen om de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers en klanten te vrijwaren.

Gelet op de onzekerheid met betrekking tot de duur en de ernst van de COVID-19 crisis, en gelet op de impact ervan op bpost Groep, zal de Raad van Bestuur aan de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die gepland is voor 13 mei 2020, voorstellen om een brutodividend per aandeel op de resultaten van 2019 uit te keren van 0,62 EUR in plaats van 0,73 EUR zoals werd meegedeeld in het persbericht van 17 maart 2020 met betrekking tot de resultaten van  2019. Dat zou betekenen dat, aangezien er op 9 december 2019 reeds een interimdividend van 0,62 EUR bruto per aandeel werd uitgekeerd, er geen verder dividend met betrekking tot de resultaten van 2019 zal worden uitgekeerd.

bpost Groep blijft er zich ten volle toe engageren om de aandeelhouders een duurzaam rendement te garanderen. In deze uitzonderlijke omstandigheden wenst de Raad van Bestuur evenwel prioriteit te verlenen aan de soliditeit van de balans en de kasreserves van bpost op lange termijn.

bpost Groep blijft de impact van het COVID-19 virus op haar activiteiten en haar financiën op de voet volgen. Gelet op de onzekerheid en de aan de gang zijnde ontwikkelingen, is bpost Groep op dit ogenblik niet in staat om de kwantitatieve impact op een accurate en betrouwbare manier in te schatten en zal ze communiceren zodra deze evaluatie kan worden uitgevoerd.


Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2022 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.397,5 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel