Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders

Vrijdag 10 april 2020

De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt haar aandeelhouders uit tot (i) de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 13 mei 2020 om 10u (Belgische tijd) in het BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België) en tot (ii) de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die op dezelfde locatie zal plaatsvinden, onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering (gezamenlijk, de “Vergaderingen”).

De volgende documenten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (http://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2020):

  • de oproeping, met inbegrip van de agenda van de Vergaderingen;
  • volmacht formulier;
  • formulier om per brief te stemmen;
  • toegangsplan;
  • documenten betreffende de agenda van de Vergaderingen die ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld.

Naar aanleiding van de maatregelen die de Belgische federale regering op 13 en 18 maart 2020 heeft genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, vraagt bpost NV haar aandeelhouders om zich te onthouden van fysieke deelname aan de Vergaderingen en via volmacht of per brief te stemmen.

Het is de verantwoordelijkheid van bpost NV om de gezondheidsrisico’s te beperken voor haar aandeelhouders, dienstverleners en werknemers, echter zonder afbreuk te doen aan het stemrecht van de aandeelhouders.

bpost NV zal enkel en alleen toegang verlenen tot de Vergaderingen in de mate dat dit is toegestaan krachtens de maatregelen die door de Belgische overheid zijn genomen, zoals die op het moment van de Vergaderingen van toepassing zullen zijn en rekening houdend met de noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.

Indien op het ogenblik van de Vergaderingen een Belgische wet of besluit de fysieke aanwezigheid op de Vergaderingen verbiedt en/of het mogelijk maakt voor de aandeelhouders om op afstand te stemmen, zal bpost NV overwegen om gebruik te maken van dit recht om elk gezondheids- en veiligheidsrisico naar aanleiding van de Vergaderingen te vermijden.

Afhankelijk van hoe de COVID-19 situatie zich verder ontwikkelt en de goedkeuring van Belgische  wetgeving met betrekking tot het houden van algemene vergaderingen, kan bpost NV bijkomend communiceren door middel van een persbericht (https://press.bpost.be) met betrekking tot het bijwonen en de organisatie van de Vergaderingen.


De aandeelhouders zullen enkel worden toegelaten tot de Vergaderingen en zullen enkel kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatum, i.e. 29 april 2020 om 24 uur (middernacht – Belgisch tijd), en voor dewelke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergaderingen, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergaderingen.

Aandeelhouders die de Vergaderingen wensen bij te wonen, dienen hun intentie om deel te nemen uiterlijk op 7 mei 2020 mee te delen.

Vragen over deze Vergaderingen kunnen worden gemaild naar GeneralMeeting@bpost.be.

Voor meer informatie:
Press
Website: https://press.bpost.be
​Barbara Van Speybroeck 
​T. +32 2 276 32 18

Investor relations
Website: http://corporate.bpost.be/investors
​Saskia Dheedene / Stéphanie Voisin
​T. +32 2 276 76 43

Journalisten worden tijdig in kennis gesteld betreffende hun mogelijkheden om de Vergaderingen mee te volgen. Gelieve uw interesse vooraf te willen melden aan persdienst@bpost.be.

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel