Het personeel van bpost group applaudisseert om 25 000 euro te schenken aan DigitalForYouth.be

Het personeel van bpost group applaudisseert om 25 000 euro te schenken aan DigitalForYouth.be

Vertegenwoordigers van het personeel van bpost group hebben een cheque van 25 000 euro overhandigd aan de vzw DigitalForYouth.be. Deze som werd door de medewerkers ingezameld tijdens een grote solidariteitsactie die in het bedrijf werd georganiseerd. Met dat geld zal de vzw een laptop kunnen bezorgen aan 250 jongeren uit heel België.

De coronacrisis heeft aangetoond dat de digitale kloof in onze maatschappij nog lang niet is gedicht. Met de start van de lockdown werd iedereen zich bewust van de grote digitale kloof in onze maatschappij.  Vele jongeren hadden nog slechts een beperkte toegang tot het onderwijs omdat ze thuis geen laptop hadden. Niet enkel konden ze geen opdrachten maken of lesmateriaal ontvangen, ook het contact met de leerkracht, viel soms van de ene op de andere dag weg.

Solidaire decibels bij bpost en laptops voor DigitalForYouth.be

De vzw DigitalForYouth.be, die in 2019 werd opgericht door de domeinnaambeheerder DNS Belgium en Close the Gap, zette daarom eind maart een grote campagne op om bij de bedrijven draagbare computers in te zamelen voor jongeren met digitale noden.

De campagne werd een groot succes en op twee maanden tijd werden er bijna 15 000 laptops ingezameld, waarvan er uiteindelijk 13 000 voldoende kwalitatief bleken om opnieuw ingezet te worden.

bpost group wil mensen dichter bij elkaar brengen en via eigentijdse leerervaringen een belangrijke bijdrage leveren aan de Belgische samenleving.

Eind juni droegen daarom ook de 26 000 Belgische medewerkers van bpost een steentje bij door in alle uithoeken van het land te applaudisseren en lawaai te maken voor de steun en de samenwerking tijdens Corona-periode. Voor elke geregistreerde decibel werd een bedrag gedoneerd - via het Fonds van bpost voor Alfabetisering, dat door de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd - aan DigitalForYouth.be om de vzw te ondersteunen in het streven naar een digitale, maar inclusieve samenleving.

Philip Du Bois, voorzitter DigitalForYouth.be: “De solidariteitsgolf die op gang kwam overtrof onze verwachtingen. We zijn enorm dankbaar dat we dankzij de massale steun erin geslaagd zijn om 13 000 jongeren te voorzien van een laptop. Met de financiële ondersteuning die we ontvangen van bpost kunnen we de logistieke kosten dekken die gepaard gaan met het inzamelen en opnieuw in orde brengen van de laptops. Bedankt aan allen die deze actie warm ondersteund hebben!”
Jean-Paul Van Avermaet, CEO van bpost group: “bpost en DigitalForYouth.be delen dezelfde waarden van solidariteit, nabijheid en inclusie. Deze waarden zijn voor ons bedrijf en ons personeel geen loze woorden. Het enthousiasme van alle medewerkers tijdens hun deelname aan de actie “Maak lawaai” van 26 juni is hier opnieuw een voorbeeld van. Er werd geapplaudisseerd, op muziekinstrumenten gespeeld, gezongen ... In elke site werd er lawaai gemaakt om de jongsten te helpen contact te houden met hun school. De officiële overhandiging van deze cheque is een bron van trots voor iedere medewerker van bpost group.” 
Nico Cools, CIO en Chief Digital Officer bpost group: " Een van de mooiste missies van bpost group is de mensen dichter bij elkaar brengen. We ondersteunen dus met plezier het project van DigitalForYouth.be, dat een rechtstreekse sociale impact heeft op de jeugd. Door jongeren een laptop te geven, dichten we de digitale kloof enigszins en brengen we de kinderen dichter bij hun school. Zo zorgen we voor de educatieve continuïteit voor iedereen en dat komt de emancipatie en gelijkheid van kansen ten goede. bpost group hechtte al altijd veel belang aan duurzame ontwikkeling en koos dus ook nu voor een ecologisch project: met elke opgeknapte pc kan 18,5 kg CO2 worden bespaard, dat betekent in totaal meer dan 4600 kg CO2 minder voor alle 250 pc’s samen”.

Een laptop als verbindend middel tussen de leerling, school en maatschappij

DigitalForYouth.be ondersteunt echter niet enkel scholen in België. Via de PC Solidarity oproepen voorziet de vzw reeds sinds 2009, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, laptops voor organisaties die zich dagelijks inzetten voor het dichten van de digitale kloof in België.

Ook deze zomer gingen er opnieuw 800 laptops de deur uit om jongeren te ondersteunen in het versterken van hun digitale skills. Daarnaast heeft de organisatie een tweede inzamelactie op poten gezet om ook voor leerlingen in Wallonië 4 000 laptops in te zamelen.

De noden voor ICT blijven dus groot in onze maatschappij. Iedereen kan nog steeds zijn steentje bijdragen. Voor meer informatie kan u terecht op de website van DigitalForYouth https://www.digitalforyouth.be/

 

Foto: @bpost_M.Golinvaux

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2022 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.397,5 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel