In vergelijking met Q2 2020 COVID-19 lockdown presteert bpost sterk in het 2de kwartaal dankzij inkomsten uit mail en aanhoudende e-commerce in Europa

In vergelijking met Q2 2020 COVID-19 lockdown presteert bpost sterk in het 2de kwartaal dankzij inkomsten uit mail en aanhoudende e-commerce in Europa

Kernfeiten tweede kwartaal 2021

 • De bedrijfsopbrengsten van de group bedragen 1.037,9 miljoen EUR, -1,4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gedreven door inkomsten uit mail en aanhoudende e-commerce in Europa. Zoals verwacht kon de versnelde bijdrage van nieuwe klanten bij Radial Noord-Amerika de eenmalige groei ingevolge de lockdown door COVID-19 van het tweede kwartaal 2020 nog niet compenseren.
 • Gerapporteerde EBIT voor de group bedraagt 103,4 miljoen EUR. Aangepaste EBIT voor de group bedraagt 106,6 miljoen EUR (marge van 10,3%), een stijging van 31,6 miljoen EUR in vergelijking met vorig jaar.
 • Mail & Retail
  • Totale bedrijfsopbrengsten bedragen 508,1 miljoen EUR (+8,5%) dankzij herstel van de volumes ondersteund door eenmalige COVID-19 communicatie, een positieve impact op de posttarieven, en Value added services & Retail die profiteren van de lage vergelijkingscijfers van vorig jaar.
  • Gerapporteerde EBIT bedraagt 71,3 miljoen EUR. Aangepaste EBIT bedraagt 71,7 miljoen EUR (marge van 14,1%) +35,7 miljoen EUR, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.
  • Onderliggende groei mail volume van +1,4%.
 • Parcels & Logistics Europa & Azië
  • Totale bedrijfsopbrengsten bedragen 283,4 miljoen EUR (-3,9%) tegen een hoge vergelijkingsbasis in het tweede kwartaal van 2020.
  • Gerapporteerde EBIT bedraagt 34,0 miljoen EUR. Aangepaste EBIT bedraagt 34,7 miljoen EUR (marge van 12,2%), een stijging met 2,3 miljoen EUR (+7,1%), waarbij de margeverbetering wordt ondersteund door de voordelen van het operationele hefboomeffect in het geïntegreerde netwerk.
  • Ondanks een volumegroei van +2,9% dankzij aanhoudende onlineverkoop, daalden de bedrijfsopbrengsten van Parcels B2X met -4,0% als gevolg van de negatieve prijs en mix van -6,9%, waarvan een prijsimpact van -2,8% als gevolg van COVID-19-toeslagen aan klanten in april en mei 2020.
 • Parcels & Logistics Noord-Amerika
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 309,8 miljoen EUR (-12,5%, of -4,6% bij constante wisselkoers), als gevolg van de eenmalige, extra volumes vorig jaar bij Radial tijdens de lockdown ingevolge de pandemie, waarbij de sluiting van fysieke winkels van klanten en de tijdelijk sterk gestegen verkoop van ontsmettingsmiddelen en aanverwante producten de volumes deden toenemen, licht gecompenseerd door de bijdrage van nieuwe klanten dewelke in juni begon te versnellen.
  • Gerapporteerde EBIT bedraagt 8,7 miljoen EUR. Aangepaste EBIT bedraagt 10,8 miljoen EUR (marge van 3,5%), een daling met -6,8 miljoen EUR als gevolg van lagere bedrijfsopbrengsten bij Radial en druk op de lonen in de VS.
 • De update van de vooruitzichten voor 2021 is naar boven bijgesteld. In het licht van de sterke resultaten van het tweede kwartaal en op basis van de huidige veronderstellingen met betrekking tot de mail volumetrend en de normalisering van de COVID-19 e-commerceactiviteiten voor de rest van het jaar, verwacht bpost nu dat de aangepaste EBIT voor de group meer dan 340 miljoen EUR zal bedragen.
Story image

Commentaar van de CEO

Dirk Tirez, CEO van bpost group: "Dankzij zijn 36.000 medewerkers kan bpost sterke financiële resultaten voorleggen en tegelijk werken aan zijn ambitie om een van de duurzaamste post- en logistieke operatoren in Europa te zijn vanuit economisch, ecologisch en sociaal oogpunt. In vergelijking met 2Q20 COVID-19 lockdown, kende bpost een sterk kwartaal, dat werd aangestuurd door de inkomsten uit mail en de aanhoudende e-commerce in Europa. Noord-Amerika zag sterke groei bij nieuwe klanten, dewelke gedeeltelijk de impact van eenmalige volumes ingevolge de lockdown door COVID-19 van het tweede kwartaal 2020 compenseerde. Dankzij de goede resultaten kan bpost group zijn richtlijn voor het volledige jaar opwaarderen naar een EBIT van “meer dan 340 miljoen EUR”.
Het managementteam van bpost grijpt de continuïteit in het bestuur aan om de prioriteiten van het management verder uit te voeren, met de voorbereiding van de eindejaar piek als absolute prioriteit.”

Prioriteiten van het management

Vooruitgang in lijn met plan

De in het eerste kwartaal van 2021 aangekondigde prioriteiten voor 2021 hebben allemaal vooruitgang geboekt:

 • Voorbereiding van de eindejaar piek
 • Kostenverlaging en operationele efficiëntie in Mail & Retail België
 • Vermindering van overhead en kosten van de hoofdvestigingen
 • E-commercelogistiek aan beide zijden van de Atlantische Oceaan
 • Actief portefeuillebeheer en kapitaalallocatie aan bloeiende e-commerce activiteiten

Deze initiatieven vormen de focus van de CEO en het executive team voor de komende maanden. Ze hebben tot doel de prestaties en de voorspelbaarheid van bpost group te verbeteren.

bpost opnieuw toevertrouwd door de Belgische regering

Op 23 juli 2021 keurde de Belgische regering een zevende beheerscontract met bpost goed. Het nieuwe beheerscontract voorziet in een compensatie voor Diensten van Algemeen Economisch Belang van ongeveer 125-130 miljoen EUR op jaarbasis, onderhevig aan inflatie. De betrokken diensten omvatten:

 • In lijn met het zesde beheerscontract: retailnetwerk, distributie van pensioenen, verkiezingsmateriaal, enz.
 • Nieuwe diensten: digitale overheidsdiensten om de digitale kloof te dichten

Na voorlegging aan en validering door de Europese Commissie zal het nieuwe contract in werking treden voor de periode van 5 jaar, van 1 januari 2022 tot 31 december 2026. Het nieuwe beheerscontract is het resultaat van een maandenlange intensieve en vruchtbare samenwerking met alle belanghebbenden, en bewijst dat de belangen van de belangrijkste bpost-stakeholders op één lijn liggen.

Voorbereiding van de eindejaar piek (EOY) in België

 • Tot dusver zijn verschillende maatregelen genomen om de voorbereiding op de eindejaar piek te verbeteren: beveiligde distributie- en sorteercapaciteit om de groei ten opzichte van de piek van 2020 op te vangen (onder meer door tijdelijke pakketsorteermachines op 2 locaties)
 • >50% toename tussen december 20 en december 21 van de absorptie van pakketten in de reguliere postrondes om uitbesteding aan onderaannemers te verminderen en het operationele hefboomeffect te vergroten
 • Maatregelen voor optimalisering van de vloot, waaronder vervanging van 1.000 korte-termijnleases door lange-termijnleases
 • Voortdurende optimalisatie van de tweede uitreikingsgolf in vergelijking met het vierde kwartaal van 2020

Kostenverlaging en operationele efficiëntie in Mail & Retail België

 • Voortdurende benutting van de voordelen van het alternerend distributiemodel (ADM)
 • Productiviteitswinsten gerealiseerd door heropstart van reorganisaties van postkantoren (77 reorganisaties in 2020, meer dan het dubbele voorzien in 2021)

Actief portefeuillebeheer

De overdracht van The Mail Group aan Architect Equity werd ondertekend en afgerond op 5 augustus 2021. Het team dat instaat voor een actief portefeuillebeheer blijft zoeken naar opportuniteiten om de bestaande bpost-portefeuille te optimaliseren.

Optimalisering van het operationele model voor pakketten

Start van operationele benchmarking en procesoptimalisatie ten opzichte van best-in-class operators om ons bedrijfsmodel verder te verbeteren. Doelstelling om de groei van het aantal pakketten te vertalen in de beste tevredenheid en bedrijfsprestaties in zijn klasse voor winstgroei. Benoeming van Gerrit Mastenbroek als speciaal adviseur van de CEO om de optimalisatie van het operationele model te ondersteunen.

bpost ESG-Comité en duurzaamheidsverbintenissen

Oprichting van een ESG-Comité met de ontwikkeling van een ESG-draaiboek voor de bpost group tegen het einde van het jaar.

Ambitie van bpost om tegen 2030 een van de groenste postoperatoren in Europa te zijn. Investeringen om deze overgang te versnellen zijn opgenomen in de capex enveloppe.

 

Vooruitzichten voor 2021

In het licht van de resultaten van het tweede kwartaal en op basis van de huidige veronderstellingen over de ​ mail volumetrend en de normalisering van de COVID-19 e-commerceactiviteiten voor de rest van het jaar, verhoogt bpost zijn geüpdatete vooruitzichten voor het lopende jaar 2021. ​ ​

De totale bedrijfsopbrengsten van de group voor 2021 zullen naar verwachting stijgen met een low- to mid-single-digit percentage in vergelijking met 2020, terwijl we verwachten dat de aangepaste EBIT van de group meer dan 340 miljoen EUR zal bedragen.

Voor Mail & Retail werden de vooruitzichten als volgt bijgesteld:

 • De evolutie van de totale bedrijfsopbrengsten zal het resultaat zijn van een verwachte onderliggende volumedaling van Domestic Mail tot -8%, een goedgekeurde prijsverhoging voor post van +6,0%, hetgeen naar verwachting zal resulteren in een prijs- en miximpact van c. +7,0% en een verwacht herstel na COVID-19 bij Value added services.
 • 8-10% aangepaste EBIT-marge.

De vooruitzichten voor Parcels & Logistics Europa en Azië blijven ongewijzigd:

 • High-single-digit procentuele groei van de totale bedrijfsopbrengsten, waarbij de volumes voor pakjes- en e-commercelogistiek zich naar verwachting zullen normaliseren na de hoge COVID-19-niveaus die in 2020 werden vastgesteld.
 • De bedrijfskosten bevatten de investeringen in de groei van omnicommercelogistiek in Europa.
 • 9-11% aangepaste EBIT-marge.

De vooruitzichten voor Parcels & Logistics Noord-Amerika blijven ongewijzigd:

 • Mid- to high-single-digit procentuele groei van de totale bedrijfsopbrengsten, dankzij de groei van bestaande klanten en de opstart van nieuwe klanten bij Radial, genormaliseerd voor de COVID-19-piek in 2020.
 • 4-5% aangepaste EBIT-marge.

Bruto capex wordt nog altijd verwacht rond 200-220 miljoen EUR, gericht op de strategie voor de groei van de omni-commercelogistiek.

Het dividend op de resultaten van 2021 zal tussen de vork van 30-50% van de IFRS-nettowinst liggen en zal worden uitgekeerd in mei 2022, na de Algemene Aandeelhoudersvergadering, in overeenstemming met het nieuwe dividendbeleid.

 

Link naar het volledige persbericht

bpost Interim Condensed Financial Statements 2Q21 NL.pdf 520 KB

 

Voor meer informatie:

Veerle Van Mierlo T. +32 472 920229 (Media)    veerle.vanmierlo.ext@bpost.be

Antoine Lebecq T. +32 2 276 2985 (IR)                corporate.bpost.be/investors  

                                                                                   investor.relations@bpost.be

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel