Post Invest Europe S.à r.l. kondigt verkoop aan

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007

Post Invest Europe S.à r.l. kondigt de verkoop aan van tot 39.328.287 aandelen in bpost

bpost NV van publiek recht (“bpost”) werd ervan op de hoogte gebracht dat Post Invest Europe S.à r.l. (“PIE”) tot 39.328.287 aandelen in bpost wenst te verkopen via een private plaatsing (de “verkoop”).

De verkoop zal verlopen door middel van een “accelerated bookbuilding”. Zolang de resultaten van de plaatsing niet aangekondigd worden, zal de handel in bpost-aandelen tijdelijk geschorst blijven.

PIE heeft aan bpost gemeld dat een meerderheid van de Joint Bookrunners onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand hebben gedaan van de bestaande lock-up regelingen, in verband met deze verkoop.

Aanmeldingen van belangrijke aandeelhouderschappen, die moeten gedaan worden krachtens de wet van 2 mei 2007 en de statuten van bpost, moeten gestuurd worden naar investor.relations@bpost.be. Deze aanmeldingen moeten publiek gemaakt worden door middel van een persbericht en de volledige tekst zal geplaatst worden op www.bpost.be/nl/investors.

Voor meer informatie:

Pers

Piet Van Speybroeck
T. +32 2 276 2185 | +32 477 68 47 12
piet.vanspeybroeck@bpost.be

Investors

Theodore Dellis
M. +32 479 32 67 84
investor.relations@bpost.be

De verspreiding van deze mededeling kan door de wet in bepaalde rechtsgebieden beperkt worden en de personen die in bezit komen van dit document of van andere informatie waarnaar in deze verwezen wordt, moeten zich informeren over deze beperkingen en deze in acht nemen. Elke niet-eerbiediging van deze beperkingen kan een inbreuk op het financieel recht van deze rechtsgebieden betekenen. We hebben begrepen dat aandelen die in de private plaatsing worden aangeboden, niet zullen geregistreerd worden onder de U.S. securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en niet mogen aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten, zonder registratie onder deze wet, tenzij krachtens een vrijstelling van de registratievereisten. Deze gegevens vormen geen aanbieding of uitnodiging tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten.

Investeerders
Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel