Reactie bpost op zogenaamde aantijgingen ivm beïnvloeding bij de aanbesteding van de toekomstige persconcessie

Reactie bpost op zogenaamde aantijgingen ivm beïnvloeding bij de aanbesteding van de toekomstige persconcessie

Op 17 mei 2023 werden 4 vertegenwoordigers van bpost en bpostgroup gehoord in de parlementaire commissie Mobiliteit & Overheidsbedrijven over de verschillende audits en de toekomstplannen van bpost. Verschillende parlementairen stelden vragen over de eventuele beïnvloeding door mevrouw Hanard, voorzitster van de Raad van Bestuur van bpostgroup, in de loop van de plaatsingsprocedure in 2022 in het kader van de toekomstige persconcessie. bpost wenst hierop te reageren en staat er op te verduidelijken hoe het proces verloopt en wanneer er vragen kunnen gesteld worden. Dit aspect werd immers ten gronde onderzocht tijdens de compliance review die bpost heeft uitgevoerd en er werden geen onregelmatigheden vastgesteld.

Bij een concessie zijn er verschillende fases:

Er is een eerste voorafgaande kandidatuurstellingsfase met vragenronde over de voorwaarden rond de selectie. De verschillende partijen kunnen zich kandidaat stellen.

In een tweede fase krijgen de geselecteerde kandidaten het bestek en ook hierover wordt een vragenronde georganiseerd.

Het is in deze specifieke fase van de procedure de verantwoordelijkheid en het recht van elke geselecteerde kandidaat - en dus ook van bpost - om ervoor te zorgen dat de onderneming alle vragen en verduidelijkingen aan de aanbestedende overheid stelde om zijn rechten in de procedure te waarborgen. 

Op 1 juni 2021 dienst bpost zijn kandidatuur in. Op 16 juli werd bekend dat bpost en PPP werden geselecteerd voor de volgende fase. 

Elke kandidaat kan vragen stellen over de concessie. Dit kan op mondelinge wijze als er een schriftelijke weerslag is van de vraag. bpost wilde het punt betreffende het kwaliteitscriterium verduidelijken omdat dit volledig afweek van wat in de selectie was vooropgesteld. De vraag werd aan het kabinet Economie voorgelegd. Dit contact, bedoeld om het belang van de vraag die op het forum zou worden gesteld en het gebrek aan duidelijkheid in het bestek te benadrukken, was geenszins in strijd met de procedure laat staan onwettig of onrechtmatige beïnvloeding. De vraag werd vervolgens voorgelegd aan de FOD Economie en gepubliceerd op het in het bestek voorziene platform.

In oktober zat bpost in de Q&A fase over het lastenboek. De desbetreffende vragen werden op 25 en 26 oktober op het platform gezet en antwoord van FOD economie kwam er op 29 oktober.

Eind maart 2022,dient bpost haar finale bood in.

Bij een concessie komt men dan in een volgende fase waarin onderhandelingen tussen de aanbestedende overheid en de geselecteerde kandidaat kunnen plaatsvinden. Hier mag er dus opnieuw contact plaatsvinden en dit is zelfs in vele gevallen noodzakelijk om tot een finale overeenkomst te komen. In dit stadium van het aanbestedingsproces was bpost in onderhandeling met de aanbestedende overheid. Zo’n onderhandelingen zijn legitiem.  Wegens de macro-economische ontwikkelingen, met name de recordinflatie en de 5 jarige termijn van de concessie, wilde bpost de mogelijkheid hebben om de prijzen aan te passen aan de inflatie. Dit gebeurde in onderling overleg (schriftelijk bevestigd) met de aanbestedende overheid. bpost werd door de aanbestedende overheid verzocht een indexeringsformule voor te stellen. bpost heeft dit gedaan en heeft hierover onderhandeld.

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel