Regering keurt zesde beheerscontract goed

Nadat de Regering eerder het contract voor verdeling van kranten en tijdschriften toewees aan bpost, keurde de Ministerraad vandaag ook het zesde beheerscontract goed. Het beheerscontract zal nu aan de Europese Commissie worden aangemeld.

Door de toewijzing van het zesde beheerscontract aan bpost, zal bpost de komende vijf jaar de Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) die vervat waren in het vijfde beheerscontract, kunnen blijven uitvoeren. Het gaat ondermeer over het behoud van een uitgebreid retail netwerk en diensten zoals de betaling aan huis van pensioenen, de verrichting van financiële postdiensten en de sociale rol van de postbode. Op vraag van de Europese Commissie maakt de verdeling van kranten en tijdschriften niet langer het voorwerp uit van het beheerscontract. Deze dienstverlening werd eerder toegewezen aan bpost, na een publieke marktbevraging.

De berekening van de vergoeding die aan dit contract is gekoppeld, is gestoeld op dezelfde principes als deze van het vorige contract en in lijn met Europese regelgeving. bpost zal voor zowel de persconcessies als het zesde beheerscontract een maximumvergoeding (exclusief inflatie)(1) ontvangen van 261,0 miljoen EUR in 2016, 260,8 miljoen EUR in 2017, 257,6 miljoen EUR in 2018, 252,6 miljoen EUR in 2019 en 245,6 miljoen EUR in 2020. Deze bedragen dienen nog te worden verhoogd met inflatie op een jaarlijkse cumulatieve basis. De daling van de vergoeding over de looptijd van de contracten is gebaseerd op prognoses over persvolumes en prognoses over de verdeling van efficiëntiewinsten voor zowel pers als de DAEB.

Koen Van Gerven, CEO van bpost, is tevreden over het bereikte akkoord: "Door het beheer van belangrijke taken van openbaar belang ook de komende jaren aan bpost toe te vertrouwen, geeft de Regering aan dat ze ook op lange termijn op ons rekent. Voor bpost betekent dit onder andere dat we blijvend kunnen bouwen op onze troeven. Door deze twee belangrijke beslissingen, kunnen we de toekomst vertrouwensvol tegemoet zien."

Voor meer informatie:

Baudouin de Hepcée T. +32 2 276 2228 (Pers en Investeerders)

Saskia Dheedene T. +32 2 276 7643 (Enkel Investeerders)

www.bpost.be/beurs

investor.relations@bpost.be

(1) Deze bedragen zijn gebaseerd op IFRS en BGAAP boekhoudkundige principes m.b.t. erkenning van omzet, wat verschilt van de budget boekhoudkundige principes die de Belgische Staat toepast.

 

Over bpost

Over bpost group

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2020 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.154,6 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel