Resultaten bpost eerste kwartaal 2021

Resultaten bpost eerste kwartaal 2021

Sterk begin van het jaar dankzij aanhoudende groei van Parcels & Logistics en lager dan verwachte impact van de daling van het postvolume

Kernfeiten eerste kwartaal 2021

 • Bedrijfsopbrengsten van de group bedragen 1.019,9 miljoen EUR, +9,1% in vergelijking met het eerste - pre COVID-19 - kwartaal vorig jaar, toe te schrijven aan de groei van Parcels BeNe en E-commerce logistics zowel bij Parcel & Logistics Europa & Azië als bij Noord-Amerika.
 • Aangepaste EBIT voor de group bedraagt 115,5 miljoen EUR (marge van 11,3%), een stijging van 39,9 miljoen EUR in vergelijking met vorig jaar. Gerapporteerde EBIT voor de group van 112,3 miljoen EUR.
 • Mail & Retail
  • Totale bedrijfsopbrengsten bedragen 506,8 miljoen EUR (+1,4%) toe te schrijven aan hogere intersegment bedrijfsinkomsten ingevolge hogere pakjesvolumes, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere opbrengsten bij Retail en de lager dan verwachte impact van de daling van het postvolume, ondersteund door een positief prijs/mixeffect.
  • Onderliggende postvolumedaling van -7,8%.
  • Aangepaste EBIT van 70,6 miljoen EUR (marge van 13,9%), een stijging van 8,4%. Gerapporteerde EBIT van 70,2 miljoen EUR.
 • Parcels & Logistics Europa & Azië
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen 287,8 miljoen EUR (+34,8%), voornamelijk toe te schrijven aan de bloeiende e-commerce, zowel in eigen land (Parcels BeNe +39,2%) als in het buitenland (Cross-border +43,1%).
  • De bedrijfsopbrengsten van Parcels B2X stegen met +51,0% ingevolge de organische volumes van +54,1% van Parcels B2X dankzij het aanhoudende momentum in de e-commerceontwikkeling.
  • Aangepaste EBIT bedraagt 37,3 miljoen EUR (marge van 13,0%), een stijging van 20,4 miljoen EUR (+121,2%). Gerapporteerde EBIT van 36,6 miljoen EUR. De EBIT is meer dan verdubbeld, met een margeverbetering ingevolge het toegenomen aandeel pakjes dat door het geïntegreerde netwerk wordt verwerkt.
 • Parcels & Logistics Noord-Amerika
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 282,1 miljoen EUR (+7,9%, +17,4% bij constante wisselkoers), dit was toe te schrijven aan de aanhoudende sterke groei bij Radial van bestaande klanten en nieuwe contracten die in 2020 werden ondertekend.
  • Aangepaste EBIT bedraagt 8,2 miljoen EUR (marge van 2,9%), een stijging van 15,7 miljoen EUR. Gerapporteerde EBIT van 6,2 miljoen EUR. De verbetering van de EBIT is toe te schrijven aan groei van het bedrijfsresultaat en een operationeel hefboomeffect bij Radial.
 • COVID-19: Vanaf 27 maart heeft de Belgische regering een nationale lockdown opgelegd (met sluiting van niet-essentiële winkels, die alleen op afspraak toegankelijk waren) in een poging een piek van coronagevallen in te dammen. De winkels openden opnieuw de deuren op 26 april.
 • De vooruitzichten voor 2021 zijn naar boven bijgesteld. In het licht van de sterke resultaten van het eerste kwartaal en op basis van de huidige veronderstellingen over de normalisering van de COVID-19 volumes voor de rest van het jaar verwacht bpost nu dat de aangepaste EBIT voor de group meer dan 310 miljoen EUR zal bedragen.
Story image

Commentaar van de CEO

Dirk Tirez, Chief Executive Officer a.i. van bpost group:
​“Onze 36.000 medewerkers mogen trots zijn op wat de group in dit eerste kwartaal heeft bereikt nu bpost gestaag vorderingen blijft maken met zijn transformatie tot een duurzaam post- en omnicommerce logistiekbedrijf. Dankzij een veerkrachtige postmarkt en een solide e-commerceactiviteit in het eerste kwartaal kon bpost betere resultaten verwezenlijken dan verwacht, met een sterke verbetering in vergelijking met Q1 vorig jaar, voor het begin van de pandemie. De group kan dus zijn verwachtingen voor het volledige jaar opwaarderen naar een EBIT van "meer dan 310 miljoen EUR.”

​"Het managementteam heeft duidelijke prioriteiten om een sterk momentum voor de transformatie mogelijk te maken en resultaten te boeken. Op de aandeelhoudersvergadering van 12 mei zal de governance van de Raad van Bestuur worden versterkt."

 

Prioriteiten van het management

Voorbereiding van de eindejaarspiek

Treffen van maatregelen om de marge en capaciteit te verbeteren in vergelijking met de piek van de vorige eindejaarsperiode, door bijvoorbeeld de pakjescapaciteit van het postleveringsnetwerk te vergroten, in combinatie met gebudgetteerde investeringen in bijkomende capaciteit, zoals opgenomen in onze bijgewerkte vooruitzichten. ​

Focus op kostenvermindering en operationele efficiëntie bij mail en retail België

Gezien de daling van het postvolume, structurele initiatieven voorbereiden, waaronder het alternerend distributiemodel en het nieuwe operationele model. Het alternerend distributiemodel of ADM biedt de mogelijkheid om structurele kostenbesparingen te genereren door ons leveringsmodel beter af te stemmen op de reële verwachtingen van de klant. De verwezenlijking van deze baten zullen geleidelijk gebeuren en in het kader van een constructieve sociale dialoog gebruikmakende van het reorganisatieproces van de distributiekantoren.

Het alternerend distributiemodel zal geleidelijk evolueren naar een nieuw en dynamisch distributiemodel dat op middellange termijn operationeel zal zijn. In dit model zal rekening worden gehouden met de verschillende leverings- en belevingsbehoeften van onze producten, naar het voorbeeld van wat reeds in andere regio's is gedaan. Uitgangspunt is dat wij een model zullen ontwerpen dat meer beantwoordt aan de behoeften van de klant voor niet-prioritaire producten, naast een zeer dynamisch netwerk voor de levering van pakjes dat ook specifieke postproducten kan omvatten.

Verlagen van overhead en de kosten van de hoofdvestigingen

Op middellange termijn de overheadkosten en de kosten van het hoofdvestigingen terugdringen in overeenstemming met de benchmark van de sector. Dat zal gebeuren door structurele besparingsmogelijkheden te zoeken en door binnen onze overheadfuncties een "lean-filosofie" voor vereenvoudiging en eliminatie van verspilling te verankeren.

E-commerce logistiek aan beide zijden van de Atlantische Oceaan laten groeien

Via Radial Europe en Active Ants de e-commerce logistiek in Europa verder uitbreiden door middel van een gerichte schaalvergroting. Radial US vooruithelpen door te blijven focussen op operationele efficiëntie om de bottom line verder te verbeteren en het bedrijf te laten groeien.

Actief portefeuillebeheer voeren en kapitaal toewijzen aan snelgroeiende e-commerce business

De strategie van actief portefeuillebeheer is erop gericht niet-kernactiva of niet-renderende activa af te stoten, zodoende kapitaal toe te wijzen aan de snelgroeiende markt van de e-commerce logistiek en om verder te investeren in de opportuniteit van de e-commerce logistiek. Er is een voortdurende evaluatie om dochterondernemingen af te stoten waarvan de activiteiten niet op één lijn liggen met de visie van bpost om bijkomende financiële flexibiliteit binnen bpost te genereren en te investeren in activiteiten die op één lijn liggen met de ambitie van bpost inzake omni-commerce logistiek.

 

Vooruitzichten voor 2021

Op basis van de kwartaalresultaten en de huidige veronderstellingen over de normalisering van de COVID-19-volumes voor de rest van het jaar verhoogt bpost zijn vooruitzichten voor 2021. ​ ​

De totale bedrijfsopbrengsten van de group voor 2021 zullen naar verwachting stijgen met een “low- to mid-single-digit” percentage in vergelijking met 2020, terwijl we verwachten dat de aangepaste EBIT van de group meer dan 310 miljoen EUR zal bedragen.

Voor Mail & Retail en Parcels & Logistics Europa & Azië werden de vooruitzichten als volgt herzien:

Mail & Retail:

 • De evolutie van de totale bedrijfsopbrengsten zal het resultaat zijn van een verwachte onderliggende volumedaling van Domestic Mail tot -8%, een goedgekeurde tarifering voor post van +6,0% en een verwacht herstel na COVID-19 in Value Added Services.
 • 7-9% aangepaste EBIT-marge.

Parcels & Logistics Europa & Azië:

 • “High-single-digit” percentage groei van de totale bedrijfsopbrengsten, waarbij de volumes voor pakjes- en e-commerce logistiek zich naar verwachting zullen normaliseren na de hoge COVID-19-niveaus die in 2020 werden vastgesteld.
 • Bedrijfskosten zullen investeringen omvatten voor de groei van omnicommercelogistiek in Europa.
 • 9-11% aangepaste EBIT-marge.

De vooruitzichten voor Parcels & Logistics Noord-Amerika blijven ongewijzigd:

 • “Mid- to high-single-digit” percentage groei van de totale bedrijfsopbrengsten, dankzij de groei van bestaande Radial klanten en de opstart van nieuwe klanten, genormaliseerd voor de COVID-19-piek in 2020.
 • 4-5% aangepaste EBIT-marge.

Bruto capex wordt nog altijd verwacht rond 200-220 miljoen EUR te bedragen, gericht op de strategie voor de groei van de omnicommercelogistiek.

Het dividend met betrekking tot de resultaten van 2021 zal in de orde van 30-50% van de IFRS-nettowinst liggen en zal worden uitgekeerd in mei 2022, na de Algemene Aandeelhoudersvergadering, in overeenstemming met het nieuwe dividendbeleid.

 

Het volledige persbericht in bijlage.

bpost Interim Condensed Financial Statements Q1_2021_NL.pdf 625 KB

 

Voor meer informatie:

Veerle Van Mierlo T. +32 472 920229 (Media) ​ ​ ​ [email protected]

Antoine Lebecq T. +32 2 276 2985 (IR) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ corporate.bpost.be/investors ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel