Resultaten eerste kwartaal 2015

Kernfeiten eerste kwartaal 2015
  • De bedrijfsopbrengsten (inkomsten) die 616,6 miljoen EUR bedroegen, d.i. een daling met 1,6%, haalden voordeel uit de sterke prestaties bij de pakketten, maar hadden te lijden onder de zwakke start bij binnenlandse post en de lagere vergoeding voor de DAEB.
  • De volumedaling bij Domestic mail bedroeg -5,3% (-4,4% voor het volledig jaar 2014) ingevolge de zwakke verkoop van advertising mail en de aanhoudende e-substitutie.
  • Het volume Domestic parcels steeg met 10,2% (+7% voor het volledig jaar 2014) ingevolge een uitmuntende groei bij e-tailers en de goede prestaties van C2C. Zoals verwacht werd de inkomstenstijging van 6,1% beïnvloed door een negatief prijs-/mixeffect van -3,7%, voornamelijk als gevolg van een mixeffect gerelateerd aan de sterke groei van e-tailers die lagere prijzen genieten.
  • International parcels steeg stevig met 10,2 miljoen EUR, ingevolge de aanhoudende groei van onze kernactiviteit (verzendingen vanuit de VS en China +11,6 miljoen EUR), terwijl de verzendingen naar China afnamen (-2,0 miljoen EUR).
  • De omzet van Additional sources of revenues daalde ingevolge de margeverbeterende inperking van heel lage marge international mail wholesale activiteiten in de VS en het VK.
  • Een strikte kostencontrole leidde tot een kostenbesparing van 11,9 miljoen EUR (exclusief transport) en een gemiddelde daling van de VTE met 681.
  • Overeenkomstig eerdere indicaties bleef EBITDA stabiel ten opzichte van vorig jaar. De daling van het postvolume in de omvang van -5 tot -6%, kon ruimschoots gecompenseerd worden door de groei bij de pakketten en de kostencontrole, waardoor de vermindering van de vergoeding voor de DAEB kon worden opgevangen.
  • De nettowinst van bpost NV (BGAAP) bleef stabiel ten opzichte van vorig jaar (87,3 miljoen EUR).
  • Vooruitzichten blijven behouden.
Pierre Winand, CFO en lid van het directiecomité sinds 2006, heeft beslist om bpost te verlaten op 1 juli 2015 om een nieuwe uitdaging op te nemen buiten de onderneming. Françoise Masai, voorzitster van de Raad van Bestuur, en Koen Van Gerven, CEO, danken Pierre van harte voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van bpost, en wensen hem alle succes toe met de nieuwe stap in zijn loopbaan. Het Benoemings- en Remuneratiecomité heeft de procedure ingezet voor zijn vervanging. Vanaf 1 juli zal Koen Van Gerven de functies en verantwoordelijkheden van CFO waarnemen, om een vlotte en vlekkeloze overgang tot de komst van de nieuwe CFO te verzekeren.

Commentaar van de CEO

Koen Van Gerven, CEO, verklaarde: Ik ben heel tevreden over de sterke prestaties van de pakketten en over de uitstekende resultaten die we behaalden met onze kostenbesparingsplannen tijdens het eerste kwartaal. Beide effecten stelden ons in staat om de vermindering van de vergoeding voor de DAEB, ontvangen van de Belgische Staat, volledig op te vangen en zorgden voor een stabiele EBITDA voor het kwartaal, ondanks de sterkere afname van de binnenlandse post volumes. De prestaties van dit kwartaal hebben eens te meer aangetoond dat onze strategie vruchten afwerpt en dat bpost goed is voorbereid om de uitdagingen in 2015 het hoofd te bieden. Dit is in lijn met onze vooruitzichten voor het jaar, die we bijgevolg behouden. Ik wil ten slotte nogmaals Pierre Winand bedanken, nu hij beslist heeft om een nieuwe opdracht op te nemen buiten bpost. Gedurende zijn negen jaar ten dienste van bpost hebben al zijn collega’s en ikzelf Pierre’s sterke professionele kwaliteiten en zijn inzet voor de transformatie van ons bedrijf op prijs gesteld.”

Investeerders Resultaten
Over bpost

Over bpost group

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2021 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.333,7 miljoen EUR.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel