Statement bpost over aanpak compliance review uitgevoerd in 2022

Statement bpost over aanpak compliance review uitgevoerd in 2022

bpost betreurt de insinuaties in de pers over de gevoerde compliance review in het kader van de aanbesteding rond de persconcessie die vorig jaar werd opgestart door de voorzitster van de Raad van Bestuur.

Er werd een best-practice methodiek opgezet in samenspraak met het Compliance team, tot wiens bevoegdheid en expertise dit behoort (onder leiding van het hoofd Compliance en het hoofd Audit bij bpost). Het intern onderzoeksteam werd ondersteund door externe adviseurs (twee van elkaar onafhankelijke externe advocatenkantoren en een onafhankelijke IT/forensische consultant) om de aanpak te valideren, de interviews voor te bereiden en de voortgang van de compliance review verder te bepalen. Die werkwijze maakte het mogelijk om grondig en objectief de feiten die zich binnen de organisatie hebben afgespeeld te onderzoeken. Bij die aanpak werd tevens een verdeling van de individuele onderzoeken voorzien om rekening te houden met de familiale of amicale relaties tussen betrokken personen, die van bij de aanvang bekend waren en waarover steeds transparant is gecommuniceerd, opdat in volstrekte objectiviteit kon werden gewerkt.

Het onderzoek toonde aan dat bepaalde topmensen de interne compliance regels zwaar hadden overtreden. bpost besloot ten slotte om een einde te stellen aan de samenwerking met de voormalige CEO en 2 andere senior managers.

De door bpost vastgestelde onregelmatigheden worden ook door andere externe instanties onderzocht. bpost werkt in alle transparantie mee met hun onderzoeken.

Tegen die achtergrond betreuren wij dan ook dat het werk van het interne compliance team in vraag wordt gesteld. bpost drukt haar volste vertrouwen uit in het onderzoek, waarover uiteindelijk de bevoegde autoriteiten hun oordeel zullen vellen.

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel