VDAB en bpost zoeken 300 kandidaten

VDAB en bpost zoeken 300 kandidaten

VDAB en bpost hebben de handen in elkaar geslagen om dit jaar meer dan 500 werkzoekenden ​ op te leiden tot post- en pakketmedewerker. Naast de kans op een vaste job, krijgen de kandidaten ook de mogelijkheid om een rijbewijs en een diploma secundair onderwijs te behalen. In september kunnen 300 nieuwe kandidaten starten aan een opleidingstraject.

De krapte op de arbeidsmarkt is helemaal terug. In mei waren er 168.800 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij VDAB, het laagste aantal in dertien jaar. Daar tegenover staat een hoog aantal vacatures. In mei 2021 ontving VDAB 28.509 vacatures. In vergelijking met mei vorig jaar is dat een stijging van bijna 76% of 12.306 vacatures. Dat merken ze ook bij bpost.

bpost is een van de grootste werkgevers in België en werft jaarlijks 3 à 4.000 mensen aan, op verschillende niveaus. Het meest gezochte profiel is dat van polyvalent post- en pakketmedewerker. Hieronder vallen de klassieke taken van een postbode zoals de postbedeling, maar ook het sorteren en bezorgen van pakketten. Een belangrijke vereiste voor de job is het hebben van een rijbewijs B, maar daarover beschikken niet alle werkzoekenden. In april 2021 hadden 102.419 van de 178.230 niet-werkende werkzoekenden met een VDAB-account aangeduid dat ze een rijbewijs hebben. Andere werkzoekenden hebben geen rijbewijs, of registreerden dat niet in hun online profiel bij VDAB.

Geen rijbewijs? Geen probleem

Om voldoende kandidaten te vinden, is bpost in Vlaanderen een partnerschap aangegaan met VDAB. Onder de paraplu ‘bpost boost!’ wil de organisatie de volgende jaren grotere aantallen werkzoekenden aantrekken om al werkend opgeleid te worden tot polyvalent post- en pakketmedewerker. Binnen bpost boost! kunnen werkzoekenden twee soorten jobgerichte opleidingen volgen, ofwel een IBO (individuele beroepsopleiding), ofwel een Duaal Leertraject. Met deze trajecten krijgen ook die kandidaten een kans die niet van bij de start aan alle vereisten van de job voldoen. Zo kunnen ze ook tijdens het duaal leertraject een rijbewijs behalen.

Een IBO loopt over enkele maanden en geeft de werkzoekende de kans om op de werkvloer de kneepjes van het vak te leren. Met een IBO kunnen werkzoekenden individueel en in functie van een concrete vacature opgeleid worden binnen het bedrijf. Werkzoekenden behouden tijdens de IBO hun werkloosheidsuitkering en ontvangen een IBO-premie. Ze kunnen ook gebruik maken van een vergoeding voor de verplaatsing van en naar het werk, en voor kinderopvang.

De kortere IBO mikt op werkzoekenden met een rijbewijs en een basiskennis Nederlands. Indien de kennis van het Nederlands nog versterkt moet worden, kan bij de IBO taalondersteuning worden voorzien. Na een positieve evaluatie krijgen de kandidaten onmiddellijk een contract om aan de slag te gaan als postbode.

Het Duaal Leertraject is een intensiever traject en loopt over een volledig schooljaar. Dit traject is enerzijds gericht op schoolverlaters, maar ook op werkzoekenden die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten door het behalen van een diploma secundair onderwijs en een rijbewijs.

De stagiaires volgen een modulaire opleiding die leidt tot een certificaat algemene vorming, maar krijgen ook vakken die specifiek nodig zijn om de beroepskwalificatie voor polyvalent post-en pakketmedewerker te behalen. Verschillende centra voor volwassenenonderwijs in Vlaanderen hebben hun schouders mee onder dit opleidingsprogramma geplaatst. bpost begeleidt de stagiaires in het behalen van hun rijbewijs en tijdens het werkplekleren. Daarnaast worden er ook voortrajecten ingericht voor personen met een taalachterstand.

Aan het eind van hun opleiding, en na een positieve evaluatie, gaan de cursisten bij bpost van start met een contract van onbepaalde duur.

Gezocht: 300 nieuwe kandidaten

bpost boost! startte als pilootproject reeds in september 2020 met 137 deelnemers. Dit jaar konden alvast een honderdtal bijkomende cursisten een opleiding volgen. Momenteel loopt de campagne om zo’n 300 nieuwe kandidaten te werven die in september kunnen starten. Werkzoekenden die interesse hebben, kunnen zich tot 17 augustus inschrijven via de website van bpost. Daar kunnen ze ook meer informatie vinden over de verschillende trajecten.

Vlaams minister van Werk, Hilde Crevits: “Dat bpost en VDAB de handen in elkaar geslagen hebben om kortgeschoolden op te leiden en aan een job te helpen, kan ik alleen maar toejuichen en enthousiast ondersteunen. Het helpt meer kwetsbare personen op de arbeidsmarkt niet alleen aan een job, bovendien krijgen ze hiermee de kans om een diploma secundair onderwijs én een rijbewijs te halen. Twee heel belangrijke zaken die ook voor de toekomst hun loopbaankansen aanzienlijk kunnen verhogen. Dit is meer dan een opleiding, het is een investering in de toekomst.”
Petra De Sutter, minister van Overheidsbedrijven en Post: ‘bpost is één van de grootste werkgevers van het land, maar tegelijk ook een overheidsbedrijf met een belangrijke maatschappelijke taak. Ik ben heel blij dat ze die taak opneemt en mee een voortrekker wil zijn in het omscholen van werkzoekenden om zo kwetsbare mensen perspectief te geven op de arbeidsmarkt. De nieuwe werkkrachten kunnen op hun beurt meebouwen aan het bpost van de toekomst, waarbij de focus nog meer op de pakjesmarkt zal liggen, gezien de enorme boost van online shopping, en dat op een duurzame manier.’
Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “We zijn heel blij om te zien dat er werkgevers zijn zoals bpost die samen met ons willen investeren in mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt. Met dit initiatief investeert bpost niet alleen in nieuwe werknemers, maar ook in de toekomstige loopbaan van de deelnemers. bpost zet opleiding en lange termijn-denken om naar de praktijk in dit project. Met een diploma secundair onderwijs, rijbewijs en hopelijk ook een nieuwe werkervaring op het einde van de rit, staan deze werkzoekenden na het traject bij bpost veel sterker op de arbeidsmarkt. bpost toont hiermee dat ze als werkgever klaar zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst, met het hart op de juiste plaats.” ​
Mark Michiels, Chief HR&O Officer de bpost: "Als iemand voor ons wil werken, hoeft hij/zij geen diploma te hebben. Een bpost boost! kandidaat leert de praktijk op de werkvloer, terwijl het theoretische gedeelte kan verlopen via een combinatie van contact- en afstandsonderwijs. De ervaring leert ons dat een diploma het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van mensen een enorme boost geeft; wat een grote meerwaarde betekent voor hun verdere carrière."
Dirk Tirez, Chief Executive Officer a.i. de bpost: “bpost wil zijn rol als sociale hefboom in de samenleving ten volle uitspelen. bpost boost! is dan ook een project dat mij bijzonder nauw aan het hart ligt, omdat wij bij bpost opleiding en duurzame tewerkstelling beschouwen als een essentieel middel om de integratie van kwetsbare personen te bevorderen en armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Wij willen, als motor voor omscholing en ontwikkeling van vaardigheden, blijven bijdragen tot een reële maatschappelijke impact. Uiteindelijk zullen we dankzij dit programma duizenden bekwame mensen kunnen aanwerven om de teams van bpost in de komende jaren te versterken.“

Meer informatie over bpost boost vind je hier.

 

Voor vragen kan je terecht bij:

bpost - Veerle Van Mierlo - 0472 92 02 29

VDAB - Joke Van Bommel - 0499 41 81 35

 

 

 

 

 

 

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel