Veerkracht in het tweede kwartaal 2020, aangestuurd door Parcels & Logistics in Noord-Amerika en Europa en Azië

Veerkracht in het tweede kwartaal 2020, aangestuurd door Parcels & Logistics in Noord-Amerika en Europa en Azië

Monday, August 4 2020

Kernfeiten tweede kwartaal 2020

 • Bedrijfsopbrengsten Groep van 1.052,7 miljoen EUR, +12,5% in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar en toe te schrijven aan de groei van Parcels BeNe en E-commercelogistiek zowel in Europa als Noord-Amerika.
 • Gerapporteerde Groep EBIT van 70,2 miljoen EUR. Aangepaste EBIT van 74,9 miljoen EUR (marge van 7,1%).
 • Mail & Retail
  • Gerapporteerde EBIT van 35,4 miljoen EUR. Aangepaste EBIT van 36,0 miljoen EUR (7,7% marge), d.i. een daling met -51,9% voornamelijk ingevolge de evolutie van de postvolumes (onderliggende daling van het postvolume van -17,7%), versterkt door COVID-19.
  • De impact1 van COVID-19 op M&R wordt geschat op -37,0 miljoen EUR.
 • Parcels & Logistics Europa & Azië
  • Gerapporteerde EBIT van 31,6 miljoen EUR. Aangepaste EBIT van 32,4 miljoen EUR (11,0% marge), d.i. een stijging van 13,0 miljoen EUR (+67%) operationeel exclusief de jaar-op-jaar negatieve evolutie van afrekeningen van eindrechten. De groei van de EBIT is voornamelijk toe te schrijven aan de bloeiende e-commerce die resulteert in een volumegroei van +78,4% bij Parcels BeNe. Extra investering in sorteercapaciteit stelt het bedrijf in staat om nieuwe piekvolumes structureel goed op te vangen.
  • De impact1 van COVID-19 op PaLo Europa en Azië wordt geschat op +13,1 miljoen EUR en toont aan dat de noden van onze klanten ook in uitdagende tijden vervuld konden worden.
 • Parcels & Logistics Noord-Amerika
  • Gerapporteerde EBIT van 14,2 miljoen EUR. Aangepaste EBIT van 17,6 miljoen EUR (5,0% marge), 18,1 miljoen EUR hoger, volledig toe te schrijven aan Radial Noord-Amerika, dat een grote groei optekende van bestaande ​ klanten en van klanten die in 2019 werden opgestart (bedrijfsopbrengsten E-commerce Logistics +53,5%).
  • De impact van COVID-19 op PaLo Noord-Amerika wordt geschat op +16,5 miljoen EUR, een versnelde groei tijdens de crisis.
 • De totale impact van COVID-19 op de EBIT van de Groep wordt geschat op -9,5 miljoen EUR voor het tweede kwartaal 2020. COVID-19 en de winst op de verkoop van het hoofdzetelgebouw (19,9 miljoen EUR) van vorig jaar buiten beschouwing gelaten, werd de EBIT van het tweede kwartaal van 2020 gunstig beïnvloed door doelgerichte kostenbeheersingsacties en kostenfasering naar het tweede semester van 2020 toe.
 • Vooruitzichten voor 2020 Uitgaande van de huidige situatie en de huidige feiten wordt de oorspronkelijke vork van 240 tot 270 miljoen EUR voor de aangepaste EBIT van de Groep herbevestigd indien er in 2020 geen tweede nationale of belangrijke lokale lockdown komt of indien er zich geen andere gebeurtenis ingevolge de onzekerheden gerelateerd aan COVID-19 voordoet.
 • Dividend 2020. De Raad van Bestuur zal de Jaarlijkse Algemene Vergadering aanbevelen om aan de aandeelhouders geen dividend uit te keren op de resultaten van 2020. bpost Groep blijft er zich ten volle toe engageren om de aandeelhouders een duurzaam rendement te garanderen. Gelet op de grote onzekerheid die er blijft heersen ingevolge COVID-19 en de impact ervan op de globale economie, wenst bpost Groep in de huidige omstandigheden prioriteit te verlenen aan de soliditeit van de balans, de kasreserves en de investeringscapaciteit van bpost op lange termijn. Een nieuw dividendbeleid zal door de Raad van Bestuur worden vastgesteld wanneer de lange termijn impact van de COVID-19-crisis duidelijker wordt.
Story image

Commentaar van de CEO en de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Jean-Paul Van Avermaet, CEO van bpost Groep

We evolueren nog steeds in een heel onzekere wereld. Maar dankzij de aanzienlijke inspanningen van al onze medewerkers kunnen we na het eerste semester van het jaar onze initiële richtlijn voor de EBIT van de Groep voor 2020 herbevestigen. De visibiliteit blijft klein en de ruimere economische impact van COVID-19 zal waarschijnlijk pas tijdens de komende jaren duidelijk worden. COVID-19 heeft ertoe geleid dat de wereld waarin wij actief zijn, versneld wordt gedigitaliseerd. Dit uit zich in een aanzienlijke stijging van de e-commercepenetratie, getuige daarvan is de enorme organische groei van het pakjesvolume tijdens het tweede kwartaal hoger dan 78% en de sterke stijging van onze inkomsten van E-commercelogistiek, zowel in de Verenigde Staten bij Radial als in Europa. Tegelijkertijd bevestigen deze resultaten ook dat de diversificatiestrategie die bpost Groep sinds een aantal jaren volgt, de juiste is voor een leefbare toekomst. bpost Groep zal een efficiënte postbezorger blijven in België, en groeien op vlak van e-commercelogistiek in Europa & Azië en Noord-Amerika. Tevens maken we van de sterke ontwikkeling van de “last mile”-pakjeslevering in België en Nederland gebruik om deze verder uit te bouwen. We bleven investeren in e-commerce en in pakjescapaciteit, zowel in België als daarbuiten.

François Cornelis, Voorzitter van de Raad van Bestuur

In deze uitzonderlijke omstandigheden, is het ons voorrecht om een gezonde financiële positie te behouden om nieuwe COVID-19-ontwikkelingen of een achteruitgang van de regionale of de globale economie het hoofd te kunnen bieden en om te kunnen blijven investering in onze groeiactiviteiten. Daarom zal de Raad van Bestuur de Jaarlijkse Algemene Vergadering aanbevelen om aan de aandeelhouders geen dividend uit te keren op de resultaten van 2020. bpost Groep blijft er zich ten volle toe engageren om de aandeelhouders een duurzaam rendement te garanderen. In de huidige omstandigheden gaat de prioriteit uit naar de soliditeit van de balans, de kasreserves en de investeringscapaciteit van bpost op lange termijn. De Raad zal een nieuw dividend- en kapitaalallocatiebeleid op de lange termijn vastleggen eens de lange termijn impact van de COVID-19 crisis duidelijker wordt.

Update activiteiten: E-commercelogistiek expansie in Polen en Nederland, capaciteitsverhoging in België

E-commerce logistics

bpost Groep blijft zijn activiteiten en zijn positie van belangrijke e-commercelogistiekspeler in Europa verder ontwikkelen via zijn twee pijlers, Radial Europa en Active Ants.

-        Radial Europa

De voorbije maanden breidde Radial Europa zijn capaciteit in Polen en Italië uit en was het ook de voorkeurspartner van een belangrijke Duitse klant voor het volledige operationele beheer van een e-commercesite.

Dit groeiende netwerk stelt bpost Groep in staat om haar partners de beste diensten te bieden en heeft ertoe geleid dat er in Engeland, Polen en Nederland nieuwe klanten werden binnengehaald.

-        Active Ants

Active Ants zal in het najaar van 2020 een nieuw centrum openen in Roosendaal ingevolge de groei van haar e-commerce- en fulfilmentactiviteiten in Nederland. De nieuwe site zal de innovatiefste technologieën ontplooien en zal elk jaar miljoenen pakjes voor honderden webshops verwerken.

Verhoging van de sorteercapaciteit

Aangezien e-commerce blijft groeien, heeft bpost in de zomer van 2020 geïnvesteerd in de installatie van twee nieuwe sorteermachines in de centra van Antwerpen X en Brussel X. Deze investeringen stellen het bedrijf in staat om nieuwe piekvolumes structureel goed op te vangen.

Lancering van exclusieve webstoreplatform voor KMO’s

Tijdens de lockdown omwille van COVID-19 lanceerde bpost op 15 juni 2020 een exclusief platform voor KMO’s waarmee ze snel hun intrede konden maken in de e-commerce. Met het platform kunnen de KMO’s in enkele klikken een webshop bouwen. KMO’s kunnen nu intekenen op een nieuwe all-in-oneoplossing die gebruikmaakt van de expertise inzake e-commercelogistiek van bpost Groep met het oog op een succesvolle intrede in de online retailing.

Duurzame logistiek

bpost Groep verbindt zich ertoe duurzame uitreiking na te streven door nieuwe oplossingen te ontwikkelen om de impact van uitreiking en transport van pakjes en brieven op de mobiliteit en op het klimaat te verminderen:

-        in juli 2020 werd er in samenwerking met de stad Mechelen een proefproject “emissievrije postcode” gelanceerd met het oog op een milieuvriendelijke “last mile”-levering van brieven en pakjes.

-        Als aanvulling op de rest van zijn netwerk is bpost van plan om het netwerk van pakjesautomaten in België uit te breiden met gemiddeld 2 automaten per week. 


Vooruitzichten voor 2020

Als we ervan uitgaan dat er in 2020 geen tweede nationale of belangrijke lokale lockdown meer komt, noch een andere gebeurtenis als gevolg van de onzekere toestand ingevolge COVID-19, dan kan de aangepaste EBIT van de groep tussen 240 en 270 miljoen EUR worden herbevestigd.

 De bijdrage per Business Unit zal verschillen van de oorspronkelijke vooruitzichten zoals uitgegeven op 17 maart 2020.

 De brutokapitaalsuitgaven zullen maximaal 150 miljoen EUR bedragen, in vergelijking met tot 200 miljoen EUR pre-COVID-19.

 De Raad van Bestuur zal de Jaarlijkse Algemene Vergadering aanbevelen om aan de aandeelhouders geen dividend uit te keren op de resultaten van 2020. bpost Groep blijft er zich ten volle toe engageren om de aandeelhouders een duurzaam rendement te garanderen. Gelet op de grote onzekerheid die er blijft heersen ingevolge COVID-19 en de impact ervan op de globale economie, wenst bpost Groep in de huidige omstandigheden prioriteit te verlenen aan de soliditeit van de balans, de kasreserves en de investeringscapaciteit van bpost op lange termijn. Een nieuw dividendbeleid zal door de Raad van Bestuur worden vastgesteld wanneer de lange termijn impact van de COVID-19-crisis duidelijker wordt.


Het volledige persbericht kan u vinden in bijlage.

20200804_Interim Condensed Financial Statements Q2_2020_NL_FV.pdf 1 MB

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel