Vervanging van de voorzitster van de raad van bestuur van bpost

Vervanging van de voorzitster van de raad van bestuur van bpost

De regering heeft beslist om mevrouw Martine Durez eervol ontslag uit haar mandaat als lid en voorzitster van de raad van bestuur van bpost te verlenen.

De regering heeft ook de benoeming goedgekeurd van mevrouw Françoise Masai ter vervanging van mevrouw Durez in haar functies als voorzitster van de raad van bestuur van bpost. Die benoeming kwam er na raadpleging en advies van het Bezoldigings- en Benoemingscomité en werd bevestigd door de raad van bestuur van bpost. Beide vergaderingen vonden vandaag plaats.

Mevrouw Françoise Masai is doctor in de rechten en licentiate in het economisch recht. Momenteel is ze vicegouverneur van de Nationale Bank van België. Mevrouw Masai is eveneens vicevoorzitster van de Hoge Raad van Financiën en voorzitster van de raad van bestuur van het Waarnemingscentrum voor krediet en schuld.

Het mandaat van mevrouw Masai gaat in op 23 juni 2014 en eindigt op 17 januari 2018, dus bij het verstrijken van de termijn die initieel voor haar voorganger was voorzien.

Koen Van Gerven, CEO, verklaart: “In naam van alle medewerkers van bpost wil ik mevrouw Martine Durez van harte danken voor haar buitengewone inzet voor bpost. In 1997 werd zij Chief Financial Officer van het bedrijf en vanaf 2006 was zij bestuurder en voorzitster van de raad van bestuur. Gedurende die vele jaren heeft ze onafgebroken een essentiële bijdrage geleverd aan de transformatie van bpost.  We zijn haar daarvoor bijzonder erkentelijk. Ik verwelkom Mevrouw Françoise Masai als nieuwe bestuurder en voorzitster van de raad van bestuur en ik kijk uit naar onze toekomstige samenwerking.”

 

Voor meer informatie:

Pers

Fred Lens

woordvoerder

T. +32 2 276 2205

fred.lens@bpost.beBeleggers

Paul Vanwambeke

Director Investor Relations

T. +32 2 276 28 22

investor.relations@bpost.be

Over bpost

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten aan bedrijven en consumenten. Met meer dan 34.000 medewerkers in België en wereldwijd bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van bpost 3.837,8 miljoen EUR, terwijl we onze impact op het milieu en de gemeenschappen rondom ons verminderen.

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Muntcentrum, 1000 Brussel