Vierde kwartaal en financieel jaar 2019 van bpost Groep volledig in lijn met vooruitzichten

Vierde kwartaal en financieel jaar 2019 van bpost Groep volledig in lijn met vooruitzichten

Dinsdag, 17 maart 2020 - Vierde kwartaal en financieel jaar 2019 resultaten

Jean-Paul Van Avermaet, CEO van bpost Groep:

“België maakt een ongekende crisis door. Tijdens deze uitzonderlijke en moeilijke periode krijgt het belang van de aanwezigheid van bpost dicht bij de burger zijn volle betekenis. Van de krant die elke ochtend wordt verdeeld tot de betaling van pensioenen, de diensten aan onze loketten, de kaart of de brief die wordt afgeleverd aan geïsoleerde mensen: elke missie die bpost uitvoert, creëert verbondenheid en verbreekt het isolement van de meest kwetsbaren. Deze missies zijn vandaag van vitaal belang.”

​“We hebben ondertussen heel wat maatregelen genomen om de gezondheid van onze medewerkers en onze klanten te garanderen, wat voor ieder van ons de eerste prioriteit moet zijn.”

​“Solidariteit stroomt door de aderen van bpost en zijn medewerkers. De resultaten die we vandaag presenteren, zijn die van onze duizenden werknemers die gisteren, vandaag en morgen elke ochtend opstaan om een uitzonderlijke service te verlenen aan alle burgers. Ik ben zeer trots om vandaag deel uit te maken van deze bpost familie.”

 

Kernfeiten vierde kwartaal 2019

 • Bedrijfsopbrengsten Groep van 1.113,8 miljoen EUR, -1,6 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar; toe te schrijven aan de daling van het postvolume en lagere verkoop van gebouwen.
 • Gerapporteerde Groep EBIT van 63,4 miljoen EUR. Aangepaste EBIT van 69,2 miljoen EUR (marge van 6,2 %).
 • Mail & Retail
  • Totale bedrijfsopbrengsten van 536,8 miljoen EUR (-2,3 %) als gevolg van de daling van Domestic Mail en de deconsolidatie van Alvadis, de telecomkaart business.
  • Onderliggende daling postvolume beperkt tot -5,5 %, ondersteund door een gunstig faseringseffect in Transactional Mail en kleine groei in Advertising Mail.
  • Gerapporteerde EBIT van 49,7 miljoen EUR. Aangepaste EBIT van 51,5 miljoen EUR (9,6 % marge), d.i. een daling met -36,8 % ten gevolge van de omzetevolutie en hogere loons- en projectkosten.
 • Parcels & Logistics Europa & Azië
  • Totale bedrijfsopbrengsten van 234,4 miljoen EUR (+0,9 %). Als de netto jaar-over-jaar impact van de terugboekingen van voorwaardelijke vergoedingen niet in aanmerking wordt genomen, dan is er een groei van +8,8 %, aangestuurd door Parcels BeNe (+22,4 %).
  • bpost blijft de operationele partner bij uitstek voor de levering van pakjes in België met hoge organische volume groei voor Parcels BeNe (+24,3 %), aangestuurd door de groei van e-commerce en DynaLogic, het gespecialiseerde logistieke bedrijf van bpost Groep.
  • Gerapporteerde EBIT van 13,2 miljoen EUR. Aangepaste EBIT van 13,9 miljoen EUR (marge van 5,9 %). Aangepaste EBIT exclusief de impact van de hierboven vermelde voorwaardelijke vergoedingen en een goodwill-waardevermindering in 4Q18 (8,4 miljoen EUR) steeg met 6,6 miljoen EUR (+115%), aangestuurd door bedrijfsresultaten.
 • Parcels & Logistics Noord-Amerika
  • Totale bedrijfsopbrengsten van 395,3 miljoen EUR (+3,8 %), ondersteund door wisselkoersevolutie, bevestigen de positieve commerciële ontwikkeling, gedeeltelijk tenietgedaan door klantenverloop in 2018 en tariefherzieningen.
  • Total Contract Value (“TCV”) van 385 miljoen USD, boven de doelstelling voor het hele jaar.
  • Gerapporteerde EBIT van 7,3 miljoen EUR, aangepaste EBIT van 10,6 miljoen EUR (marge van 2,7 %), voornamelijk beïnvloed door kosten gerelateerd aan het opstarten van nieuwe klanten.
 • In lijn met de richtlijn om minstens 85 % van de BGAAP nettowinst van bpost NV uit te keren als dividend op de resultaten van FY19, stelde de Raad van Bestuur een totaal dividend per aandeel van 0,73 EUR bruto voor. Dat komt neer op een uitkeringspercentage van 85%. Het dividend bestaat uit een interim dividend van 0,62 EUR (uitgekeerd in december 2019) en een finaal voorgesteld dividend van 0,11 EUR, mits goedkeuring van de aandeelhouders.

 

Commentaar van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO

François Cornelis, Voorzitter van de Raad van Bestuur, zei hierover:

“De resultaten voor 2019 liggen volledig in de lijn van de verwachtingen. bpost Groep is zijn beloftes nagekomen met een aangepaste EBIT voor het jaar van meer dan 300 miljoen EUR, op 310,8 miljoen EUR. De bijdragen van de verschillende business units zijn ook zoals verwacht. Het was een moeilijk jaar dat werd gekenmerkt door druk op onze klassieke postactiviteit en de verdere ommekeer bij onze Noord-Amerikaanse activiteiten, terwijl onze volumes voor binnenlandse pakjes sterk bleven groeien.

​We bereikten de gewenste resultaten dankzij de dagelijkse inspanningen en het enthousiasme van onze medewerkers, die zich aan deze uitdagingen aanpassen en ze tot een succes laten uitgroeien.

​We willen ook Koen Van Gerven bedanken, wiens mandaat eind februari afliep, omdat hij de fundamenten heeft gelegd voor een aanzienlijke transformatie van bpost. Ik wens hem het allerbeste toe bij zijn toekomstige projecten. Ik verwelkom tevens Jean-Paul Van Avermaet bij bpost Groep die zijn mandaat als Groep CEO gestart is op 2 maart. Met zijn ervaring en vaardigheden om de belangen van alle betrokken partijen te behartigen is hij gedreven om het volgende hoofdstuk van bpost Groep te schrijven."

Jean-Paul Van Avermaet, CEO van bpost Groep:

“In een digitaliserende wereld met vele andere maatschappelijke uitdagingen, kunnen we enkel succesvol zijn door te focussen op toekomstbestendige klantendiensten, geëngageerde en bezielde medewerkers en gezonde financiële resultaten. bpost Groep is een mooi bedrijf met een sterke basis waarop elke medewerker trost mag zijn, en dit is wat we ook in de toekomst willen blijven. Daarom zullen we het bedrijf verder transformeren door te investeren in een cultuur van dienstverlening en innovatie terwijl we onze belangrijke maatschappelijke rol naar alle belanghebbenden blijven vervullen.”

 

Vooruitzichten voor 2020

Terwijl we een efficiënte postbezorger blijven binnen België, bouwt bpost Groep vooraanstaande posities uit op vlak van pakjes en e-commercelogistiek zowel in Europa als in de VS. Zowel tijd als investeringen zijn nodig voor onze Europese en Noord-Amerikaanse Parcels en Logistics activiteiten om kritische schaal te bereiken. Daarom verwacht bpost Groep nog niet dat de gevolgen van de structurele daling van postvolumes volledig zullen worden gecompenseerd door de groeiactiviteiten bij Parcels & Logistics op het niveau van de aangepaste EBIT in 2020.

In 2020 zullen de totale bedrijfsopbrengsten van de Groep naar verwachting stijgen met een “low single-digit” percentage, terwijl we verwachten dat de aangepaste EBIT van de Groep zich in een vork van 240 tot 270 miljoen EUR zal situeren.

Voor de business units verwacht bpost Groep het volgende: :

Mail & Retail:

 • Een daling van de totale bedrijfsopbrengsten tot -5 % met een verwachte onderliggende daling van het Domestic Mail-volume tussen -9 % en -11 %. Het effect hiervan zal gedeeltelijk gecompenseerd worden door een goedgekeurde stijging van de posttarieven met +5,1 %.
 • 8-10 % aangepaste EBIT-marge

Parcels & Logistics Europa & Azië:

 • “Low teens” procentuele groei van de totale bedrijfsopbrengsten
 • 6-8 % aangepaste EBIT-marge

Parcels & Logistics Noord-Amerika:

 • “Mid-single-digit” procentuele groei van de totale bedrijfsopbrengsten
 • Aangepaste EBIT-marge positief tot 2 %

De bruto kapitaalsuitgaven kunnen naar verwachting oplopen tot 200 miljoen EUR.

De dividenden met betrekking tot de resultaten voor het boekjaar 2020 zullen afhangen van het kapitaaltoewijzingsbeleid op lange termijn, dat wordt herbekeken door de nieuwe CEO en de Raad van Bestuur.

We volgen de potentiële impact van het COVID-19 virus op bpost Groep nauwgezet op. Het is niet uit te sluiten dat er negatieve gevolgen zouden kunnen zijn op de 2020 groepsresultaten. We zijn vandaag niet in staat om meer concretere inschattingen te maken.

 


Het volledige persbericht van de resultaten van het vierde kwartaal en het volledige jaar 2019 vindt u in het onderstaande PDF-bestand.

Persbericht 4Q19 20200317_Press release 4Q19_NL_FV.pdf - 531 KB

 


Resultaten
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel