Zoals vooropgesteld zet bpost een sterk jaareinde neer dankzij de succesvolle uitvoering van de eindejaarspiek in België en Noord-Amerika.

Zoals vooropgesteld zet bpost een sterk jaareinde neer dankzij de succesvolle uitvoering van de eindejaarspiek in België en Noord-Amerika.

Kernfeiten vierde kwartaal 2021

 • De bedrijfsopbrengsten van de group bedragen 1.299,7 mEUR, +8,8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
 • De aangepaste EBIT van de group bedraagt 88,1 mEUR (marge van 6,8%), een stijging van 27,6 mEUR in vergelijking met vorig jaar (een toename van +45,7%). De gerapporteerde group EBIT bedraagt 84,9 mEUR.
 • Mail & Retail
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 521,5 mEUR (-0,9%) als gevolg van de positieve prijsimpact van mail, dewelke de onderliggende volumedaling van -8,9% tenietdoet, hogere opbrengsten bij Retail en VAS, gecompenseerd door lagere volume-gedreven intersegment bedrijfsopbrengsten. De geschatte impact van eenmalige COVID-communicatie bedraagt 8 mEUR.
  • Lichtjes lagere bedrijfskosten als gevolg van (i) lagere kosten van de succesvolle uitvoering van de eindejaarspiek, gecompenseerd door (ii) de impact van de loonindexering en de cao 2021-2022.
  • Aangepaste EBIT van 31,3 mEUR (marge van 6,0%) en gerapporteerde EBIT van 30,9 mEUR.
 • Parcels & Logistics Europa & Azië
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 286,7 mEUR (-9,4%) tegen hoge vergelijkingscijfers als gevolg van de aanhoudende druk op de cross-border volumes van Azië ​ en de volumedaling bij Parcels B2X van -7,5% (tegenover de lockdown van november 2020) en weerspiegelen de insourcing bij Amazon. Aanhoudende uitbreiding van de e-commercelogistiek van Radial Europa en Active Ants (+12,3%).
  • De aangepaste EBIT bedraagt 22,2 mEUR (marge van 7,7%), stabiel jaar-op-jaar (-0,3 mEUR of -1,2%) als gevolg van (i) de succesvolle uitvoering van de eindejaarspiek met een hoog operationeel hefboomeffect bij Parcels, gecompenseerd door (ii) de impact van de cross-bordervolumes van Azië en (iii) de bedrijfskosten voor de uitbreiding van de e-commercelogistiek. De gerapporteerde EBIT bedraagt 21,4 mEUR.
 • Parcels & Logistics Noord-Amerika
  • De totale bedrijfsopbrengsten exclusief International Mail bedragen 547,5 mEUR (+28,3% bij constante wisselkoers) en weerspiegelen de bijdrage van de nieuwe klanten van Radial.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 46,0 mEUR (marge van 8,4%), d.i. een stijging van +32,0 mEUR. Operationeel aangepaste EBIT+65,9% indien geen rekening wordt gehouden met de impact van de ransomware aanval en eenmalige concessies van een leverancier.
 • In overeenstemming met het dividendbeleid zal de Raad van Bestuur een totaal dividend per aandeel van EUR 0,49 bruto voorstellen - op basis van 40% IFRS nettowinst pay-out ratio aangezien er geen significante non-cash impact is in 2021. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld in mei 2022 na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 

CEO quote  

Dirk Tirez, CEO van bpost group: "Met de sterke resultaten van het 4de kwartaal is bpost zijn belofte nagekomen met een EBIT van 349,3 mEUR en sterke resultaten voor de eindejaarspiek, zowel financieel als operationeel. Ik wil al mijn collega's bedanken die hierbij geholpen hebben in 2021 en tijdens de eindejaarspiek in het bijzonder. Ook al is er sterke tegenwind, deze prima resultaten geven me het vertrouwen dat we in 2022 de juiste acties ondernemen - transformeren in België, een leidende positie opbouwen in de e-commercelogistiek in Europa, de e-commercelogistiek opschalen in de VS en evolueren naar een organisatie die duurzamer is en de klant meer centraal stelt. We hebben een sterk leidinggevend team bijeengebracht dat samen onze plannen en ambities zal uitvoeren.“

 

Status managementprioriteiten 2021  

Uitgevoerd in overeenstemming met plan

De prioriteiten voor 2021 die doorheen het jaar werden aangekondigd, werden volgens plan verwezenlijkt.

Succesvolle eindejaarspiek in België

 • Sterke margeverbetering en een bijna verdubbelde EBIT bij Parcels B2X.
 • Verbetering van de D+1-kwaliteit met bijna 10%; relikaten gemiddeld 1/3e minder of zelfs lager in vergelijking met de piek van 2020
 • Vermindering 2de golf met 80%; 40% minder gebruik van onderaannemers gedurende de voornaamste piekweken, ondanks afwezigheden wegens COVID
 • Doeltreffend gebruik van buffersites en proactieve regionale omleidingen om weigering van vrachtwagens te vermijden op dagen met een groot volume
 • #grootsteploegvanBelgië met ruim 650 medewerkers uit de centrale diensten die waardevolle ervaringen hebben opgedaan op het terrein

 

Sterke eindejaarspiek in complexe marktomstandigheden in de VS

 • Aangepaste EBIT Radial VS bedraagt 39 mUSD, bijna een verdubbeling in vergelijking met 4Q20, excl. effecten cyberaanval
 • Hoogste verzendingsdag, inkomsten van nieuwe klanten en verscheepte eenheden van nieuwe klanten stegen allemaal met meer dan 20%
 • Doorlooptijd naar klanten was 20% korter met daling in achterstand of relikaten met 9,4% jaar-over-jaar
 • 24.000 interimarissen aangeworven en opgeleid tijdens piekseizoen om piekvolumes van klanten met succes op te vangen
 • Recordpiek bij Landmark Global en Apple Express op het vlak van volume, inkomsten en EBIT

 

Actief portfoliobeheer - afstoten van niet-kernactiva

 • Verkoop van The Mail Group en Ubiway Retail (closing verwacht tegen einde februari)
 • Overdracht van de 50% aandelen van bpost in bpost Bank aan BNP Paribas Fortis en inwerkingtreding van een nieuw commercieel partnerschap voor zeven jaar

 

Gestabiliseerde overheadkosten in België door in te zetten op natuurlijke afvloeiingen

 

Topmanagement bij bpost versterken

 • Een sterk group executive team werd samengesteld en daarbij verwelkomen we een nieuwe CEO België, een CEO Noord-Amerika, alsook een nieuwe CTO en CSTO. Philippe Dartienne werd aangesteld in de functie van Group CFO en Anette Böhm werd aangesteld in de functie van Group CHRO.

Managementprioriteiten 2022 

Operationele doeltreffendheid binnen Belgische organisatie verbeteren en transformatie naar een duurzame onderneming op lange termijn initiëren

 • Verhogen van operationele productiviteit via een reorganisatie van het werk in 120 uitreikingskantoren langs sortering, uitreiking en transport en verbeteringen in het gebruik van activa, bv. aantal en type gebruikte voertuigen, controle van het verbruik
 • Groeien van inkomsten uit Belgische e-commerce door middel van toegewijde “hunting teams” en specifieke verbeteringen aan belangrijke diensten om het volume van grote klanten te verhogen
 • Lanceren van Omega-proefprojecten voor het nieuwe distributiemodel in 2e helft 2022 en voorbereiden voor implementatie in 2023

 

Opbouwen E-Logistiek Europa en Azië

 • Groeien van Radial en Active Ants volgens plan, overtreffen van marktgroei dankzij nieuwe klantencontracten
 • Opening van nieuwe, volledig geautomatiseerde AA-site in het Verenigd Koninkrijk, een nieuwe geautomatiseerde Radial-site in NL (ter vervanging en uitbreiding van de twee bestaande) en uitbreiding van de Radial-site in PL inclusief een sterk geautomatiseerd gedeelte, waardoor het totaal op 13 sites komt (8 Radial EU, 5 AA)
 • Investeren in automatisering voor Radial NL en PL, om in te spelen op de volumegroei tegen concurrerende prijzen en dienstverlening. Remediëringsplannen implementeren voor sites die minder goed presteren
 • Uitbreiden van cross-border activiteiten in de EU en het VK, ondersteund door extra hubs en een nieuwe opslagplaats in het VK
 • Temperen van de inflatie via indexering van contracten, het doorrekenen van verhogingen van de transport- en leveringskosten en actieve kostenbeheersing

 

Groei E-Logistiek Noord-Amerika versnellen

 • Lancering van plan voor versnelde groei bij Radial met voortdurende commerciële ontwikkeling en een specifieke aanpak van het middelgrote klantensegment, resulterend in een grotere ACV in 2022 (ACV van 211 mUSD getekend in 2021).
 • Opening van 2 nieuwe fulfilmentcenters plus 2 nieuwe klantencenters beheerd door Radial, bovenop de 25 bestaande sites waarvan 4 klantencenters beheerd door Radial
 • Verdere uitbreiding van de capaciteit bij Landmark Global and Apple Express, door drie sites te verhuizen naar grotere gebouwen, wat een totale voetafdruk geeft van 15 sites, waarvan twee gedeeld met Radial
 • Verschuiving in de aanpak van het sourcen van personeel met het oog op een hogere beschikbaarheid, productiviteit en kostenbeheersing in een omgeving met hoge inflatie
 • Implementering van remediëringsactieplannen voor sites die minder goed presteren (inclusief voortdurende verbetering en automatisering) en voorbereiding voor pieken

 

Overheadkosten en kosten voor het hoofdkantoor verminderen

 • Lancering van een end-to-end shared service center om te centraliseren, overlappingen weg te werken, te stroomlijnen en automatisering mogelijk te maken
 • Hergroeperen van Sales & Marketing en rapporteringsteams binnen een nieuwe Belgische business unit
 • Verbeteren van de interne mobiliteit en gebruik van natuurlijke afvloeiingen maximaliseren door interne controlemechanismen te implementeren

 

Overgaan van een organisatie die producten bezorgt naar een klantcentrale organisatie

 • Ontwikkelen, testen en uitvoeren van een roadmap voor de transformatie naar een klantgerichte organisatie bij bpost door implementatie van agile op grote schaal
 • Identificeren van bronnen van waarde en opportuniteiten voor bpost om significante en winstgevende bedrijfsgroei te creëren
 • Aansturen van de digitale transformatie, de modernisering en de vereenvoudiging van het technische landschap van bpost
 • Versterken van data-centricteit bij bpost, met name het gebruik van gegevens om de verbetering van de prestaties en de besluitvorming aan te sturen
 • Een programma voor cultuurverandering en leiderschap uitvoeren om te komen tot een zorgzamere en innovatievere cultuur en een benadering van dienend leiderschap

 

Doorzetten om ESG te verankeren in onze bedrijfsstrategie om onze positie als toonaangevende duurzame en maatschappelijk verantwoorde organisatie te versterken

 • Verankeren van ESG in de bedrijfsstrategie van bpost om de ambitie waar te maken een van de groenste e-commercelogistieke dienstverleners te worden in de landen waar we actief zijn tegen 2030:
  • Vermindering van de scope 1- en scope 2-emissies met 55% tegen 2030 ten opzichte van 2019, waardoor bpost in overeenstemming komt met "1,5 °C" volgens de SBTi
  • Vermindering van de scope 3-emissies met 14% tegen 2030 ten opzichte van 2019, waardoor bpost in overeenstemming komt met "2 °C" volgens de SBTi
 • De uitverkoren werkgever zijn voor logistiek, door een nieuw sociaal contract op te stellen met de werknemers van bpost en met de samenleving
 • Integratie van ESG-metrieken in de belangrijkste besluitvormingsprocessen (capex, opex) en incentiveplannen om de doelstellingen op elkaar af te stemmen
 • Investeringen om deze overgang te versnellen zijn opgenomen in de bestaande capex-enveloppe.

 

Vooruitzichten voor 2022

bpost verwacht dat de aangepaste EBIT van de group zal schommelen tussen 280-310 mEUR. bpost zal blijven investeren in de transformatie van de group en tegelijkertijd de tegenwind op het vlak van loondruk en inflatie temperen door kostenbesparingsinitiatieven, productiviteitsverbeteringen en verdere groei van de omni-commerceactiviteiten. Deze vooruitzichten zijn op dit ogenblik de beste ramingen van bpost, die kunnen worden beïnvloed door macro- en geopolitieke risico's die werkelijkheid worden.

De totale bedrijfsopbrengsten van de group voor 2022 zullen naar verwachting met een midden- tot hoog ééncijferig percentage stijgen ten opzichte van 2021.

Voor de business units verwacht bpost group het volgende:

België:

 • Stabiele1 bedrijfsopbrengsten als gevolg van:
  1. Mail: een verwachte onderliggende volumedaling bij Domestic Mail tussen -8% en -10% en een goedgekeurde prijsverhoging voor mail van +4,7%.
  2. Parcels: stabiele volumes dewelke de insourcing van Amazon en de normalisering na COVID weerspiegelen.
  3. Extra inkomsten bij Value Added Services en Retail
 • 8-10% aangepaste EBIT-marge als gevolg van hogere loonkosten en inflatiedruk, gedeeltelijk beperkt door kostenbesparingsinitiatieven en productiviteitsverbeteringen.
 • De twee grootste onbekenden met betrekking tot onze vooruitzichten zijn de inflatie, vooral in België maar tot op zekere hoogte ook in Noord-Amerika, en de volumegroei van pakjes. Wij verwachten een groei in lijn met de Belgische markt, maar de algemene balans zal naar verwachting leiden tot een vlakke volumeontwikkeling in 2022 als gevolg van de insourcing door Amazon. Afhankelijk van het consumentenvertrouwen, de normalisering van de markt en de snelheid waarmee Amazon de insourcing voortzet, kan de volumegroei van pakjes zich in dit overgangsjaar echter anders ontwikkelen.

E-Logistics Europa en Azië:

 • Toename van de totale bedrijfsopbrengsten van 10 à 15% als gevolg van het groeiplan van Radial Europa en Active Ants en de toenemende cross-border commerciële activiteiten in Europa, gedeeltelijk tenietgedaan door het verwachte, beperkte herstel van de cross-border volumes van Azië ten opzichte van de volumes die in de tweede helft van 2021 werden opgetekend.
 • 6-8% aangepaste EBIT-marge, inclusief opschalingskosten bij Radial Europa en Active Ants.

E-Logistics Noord-Amerika:

 • Toename van de totale bedrijfsopbrengsten1 van 10 à 15%, dankzij het versnelde groeiplan van Radial en de bijdrage van nieuwe, gewonnen klanten.
 • Aangepaste EBIT-marge van 4-6%, inclusief voortdurende loonstijgingen en hogere kosten voor vastgoed, die worden verzacht door initiatieven op het gebied van arbeidsbeheer en productiviteit.

De EBIT van de group zal op Corporate niveau bedrijfskosten omvatten om onze transformatie te ondersteunen.

De brutocapex zal naar verwachting rond de 250 mEUR liggen. Deze capex-enveloppe is afgestemd op de strategie om de omni-commercelogistiek te laten groeien.

Het dividend op de resultaten van 2022 zal tussen de vork van 30-50% van de IFRS-nettowinst liggen en zal worden uitgekeerd in mei 2023, na de Algemene Aandeelhoudersvergadering, in overeenstemming met het nieuwe dividendbeleid.

 

1exclusief de deconsolidatie van de opbrengsten van Ubiway Retail (ongeveer 140 mEUR in 2021) op niveau van België en van The Mail Group (ongeveer 40 mEUR in 2021) op het niveau van E-Logistics Noord-Amerika

 

Link naar het volledige persbericht

Press release Q4_2021_NL FINAL.pdf 540 KB

 

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel