bpost definieert zijn strategische richting voor de volgende 5 jaar

Vandaag organiseert bpost een Capital Markets Day in Antwerpen waarop het bedrijf zijn strategische richting voor de volgende vijf jaar zal toelichten. Deze bouwt verder op onze gerichte en succesvolle aanpak die we de laatste jaren hebben gehanteerd. Het directiecomité zal een update geven over bestaande en nieuwe strategische keuzes evenals verdere duiding verschaffen over nieuwe doelstellingen op middellange termijn voor de periode 2016-2020.

Tijdens de plenaire sessies zal CEO Koen Van Gerven samen met andere leden van het directiecomité onze strategische prioriteiten voor de komende jaren toelichten.

 • Briefwisseling, onze job. Wij promoten en verdedigen onze kernactiviteit: brievenpost.
 • Groei, onze toekomst. Wij willen toonaangevend zijn voor pakjes in België en in het buitenland. Wij willen ons aanbod verder uitbreiden wat betreft nabijheid en "convenience".
 • Lean, wendbaar en flexibel, onze manier van werken. We zijn gefocust, snel en reactief in onze manier van werken.
 • Wijzelf, onze troef. Onze werknemers vormen onze belangrijkste troef bij het creëren van waarde voor de hele gemeenschap.

   

  Deze strategische prioriteiten zullen ons helpen om onze financiële doelstellingen en onze waardedoelstellingen te behalen op middellange termijn. Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • Binnenlandse pakjes: wij willen tegen 2020 een winstgevende volumegroei van minstens +75% behalen ten opzichte van 2015.
 • Internationale pakjes: wij willen onze inkomsten tegen 2020 minstens verdubbelen ten opzichte van 2015.
 • EBITDA 2020: ambitie om tegen 2020 minstens een EBITDA van 620 miljoen EUR te genereren, mede door stijgende inkomsten, strikt kostenbeheer en een winstgevende bijdrage van fusies en overnames reeds aangekondigd inbegrepen Lagardère Travel Retail.
 • Dividend: we behouden ons duurzaam jaarlijks dividend gebaseerd op een uitbetaling van minstens 85% van de BGAAP nettowinst en we herbevestigen onze ambitie om op basis van de resultaten voor het boekjaar 2016 minstens hetzelfde bruto dividend per aandeel te betalen als vorig jaar.

 

Onze CEO, Koen Van Gerven, verklaart: "De diepgaande transformatie van bpost tijdens het laatste decennium toont aan dat wij altijd op zoek zijn naar manieren om onze klanten dichter bij elkaar te brengen en hen het leven makkelijker te maken. Het begon allemaal met brievenpost en dat element zal een belangrijke rol blijven spelen in de toekomst van ons bedrijf. Ondertussen hebben we onszelf aangepast om te voldoen aan de veranderende behoeften van de klant. We hebben een dynamisch aanbod voor binnenlandse en buitenlandse pakjes uitgebouwd en we verlenen innovatieve diensten die inspelen op nabijheid en "convenience". Onze ambitie die we vandaag voorstellen, is gebaseerd op vier blue chips die de komende jaren onze leidraad zullen zijn. Dankzij onze nieuwe doelstellingen op middellange termijn zullen we aanzienlijke en duurzame waarde kunnen creëren voor al onze stakeholders."

 

De plenaire sessies, inclusief de vragen en antwoorden sessies, beginnen om 13u en zullen eindigen om ongeveer 17.30 uur. Ze kunnen ook online worden gevolgd via de live webcast op: http://corporate.bpost.be/investors/results-reports-and-presentations/capital-markets-day/2016.

 

De gebruikte presentaties zullen op het einde van de sessies op onze website kunnen geraadpleegd worden.

 

 


 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

 

Baudouin de Hepcée (journalisten en beleggers)                                                    

+32 (0)476 49 69 58                         

 

Saskia Dheedene (enkel voor beleggers)

+32 (0)2 276 7643                

corporate.bpost.be/investors?sc_lang=nl-BE                                                                                                         

investor.relations@bpost.be

 

Barbara Van Speybroeck (enkel voor journalisten)

+32 (0)476 51 79 29

 

persdienst@bpost.be

 

 

De informatie in dit document kan op de toekomst gerichte verklaringen bevatten[1], die gebaseerd zijn op de huidige toekomstverwachtingen van het management over toekomstige gebeurtenissen. Door de aard ervan houden op de toekomst gerichte verklaringen geen garanties in m.b.t. toekomstige prestaties en houden ze gekende en ongekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren in omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen of afhangen van omstandigheden die zullen plaatsvinden in de toekomst en die al dan niet onder de controle van het Bedrijf vallen. Dergelijke factoren kunnen aanleiding geven tot resultaten, prestaties of ontwikkelingen die aanzienlijk verschillen van deze die door dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Dientengevolge wordt niet gewaarborgd dat dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen correct zullen blijken te zijn. Ze worden pas relevant op de datum van de Presentatie en het Bedrijf legt zich geen verplichting op om de in dit verslag opgenomen op de toekomst gerichte verklaringen bij te werken zodat ze de werkelijke resultaten, veranderingen in aannames of veranderingen in factoren die betrekking hebben op deze verklaringen, zouden weerspiegelen.

 


[1] zoals onder meer bepaald krachtens de "U.S. Private Securities Litigation Reform Act" van 1995

Investeerders Voorwetenschap Resultaten
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel