De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bpost heeft de financiële resultaten van 2020, de benoeming van 7 bestuurders en het bezoldigingsbeleid van bpost goedgekeurd – de Raad van Bestuur benoemt een nieuwe Voorzitster

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bpost heeft de financiële resultaten van 2020, de benoeming van 7 bestuurders en het bezoldigingsbeleid van bpost goedgekeurd – de Raad van Bestuur benoemt een nieuwe Voorzitster

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Vandaag keurde de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (i) de financiële resultaten 2020 van de vennootschap goed, alsook het remuneratieverslag voor het jaar 2020 en (ii) de kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat.

De Gewone Algemene Vergadering heeft ook:

  • het mandaat van de heer Jean-Paul Van Avermaet als bestuurder met onmiddellijke ingang beëindigd;
  • het mandaat van de heer Jos Donvil als niet-uitvoerend bestuurder vernieuwd voor een termijn van 4 jaar;
  • de heer Mohssin El Ghabri en mevrouw Audrey Hanard benoemd als niet-uitvoerend bestuurders voor een termijn van 4 jaar;
  • de heer Jules Noten, de heer Lionel Desclée, mevrouw Sonja Rottiers en mevrouw Sonja Willems benoemd als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van 4 jaar;
  • een hernieuwing van het mandaat van EY en PVMD als commissarissen voor een termijn van 3 jaar goedgekeurd.

Tenslotte heeft de Gewone Algemene Vergadering het bezoldigingsbeleid goedgekeurd: het bezoldigingsbeleid is beschikbaar op de website van bpost.

Het jaarverslag en activiteitenverslag 2020 zijn beschikbaar op: https://bpost.annualreport2020.eu/.

De notulen van de Gewone Algemene Vergadering worden uiterlijk op 24 mei 2021 beschikbaar gesteld op: https://corporate.bpost.be/investors/shareholders-meetings/2021.

 

Raad van Bestuur

De leden van de nieuw samengestelde Raad van Bestuur, die onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering werd gehouden, besloten om mevrouw Audrey Hanard als Voorzitster van de Raad van Bestuur te benoemen. ​

Audrey Hanard is Associate Partner bij Dalberg Global Advisors, voorzitster van Be education, voormalig voorzitster van de Vrijdaggroep en voormalig manager bij Telos Impact.

 

Voor meer informatie:

Veerle Van Mierlo T. +32 472 920229 (Media) ​ ​ ​ ​ ​ [email protected]

Antoine Lebecq T. +32 2 276 2985 (IR) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ corporate.bpost.be/investors ​ ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ [email protected]

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel