De directie van bpost en de sociale partners hebben een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten voor de periode 2023-2024

De directie van bpost en de sociale partners hebben een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten voor de periode 2023-2024

Deze overeenkomst is een belangrijke stap om de toekomst van het bedrijf verder veilig te stellen. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is van kracht tot eind 2024.

De directie van bpost en de sociale partners hebben in het Paritair Comité een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De cao is een positief antwoord op de eisen van de medewerkers en de uitdagingen waar bpost voor staat.

De maatregelen in de cao zijn er in de eerste plaats op gericht om de jobs op het terrein aantrekkelijker te maken, door onder meer onze koopkracht te vergroten. De directie bevestigt ook het behoud van de tewerkstelling in het bedrijf.

Evenals bij eerdere cao's werden er overeenkomsten gesloten over de mogelijke betaling van een niet-recurrente bonus gekoppeld aan de resultaten in 2023 en 2024. Er is ook een reeks maatregelen voorzien om het welzijn van de medewerkers te verbeteren.

Jos Donvil, CEO bpost Belgium : « De cao 2023-2024 biedt garanties voor zowel de medewerkers als het bedrijf zelf. Het welzijn van ons personeel staat centraal in deze overeenkomst. Via deze cao garandeert bpost een kwaliteitsvolle tewerkstelling voor al zijn medewerkers en ondanks de moeilijke financiële context gaat er ook een bijzondere aandacht naar de verhoging van hun koopkracht. Tegelijkertijd zorgt de cao ervoor dat bpost een gezond bedrijf kan blijven, dat flexibel kan inspelen op de verwachtingen van zijn klanten en de burgers. »
Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel