Een primeur in Wallonië: bpost ontwikkelt een uitstootvrije zone voor pakjesbezorging in Bergen

Een primeur in Wallonië: bpost ontwikkelt een uitstootvrije zone voor pakjesbezorging in Bergen

Minder lawaai en een betere levenskwaliteit! bpost en de stad Bergen slaan de handen in elkaar en rollen in de binnenstad een Ecozone uit waarin kranten, brieven en pakjes CO2-vrij worden bezorgd. Zo krijgt een ambitieus plan voor duurzame ontwikkeling vorm in navolging van het succesvolle pilootproject in Mechelen waaruit bpost alvast lessen kon trekken.

In juli 2020 lanceerde bpost group in Mechelen een pilootproject dat de naam “Ecozone” kreeg, met als doelstelling een lagere impact van de pakjes-, brieven- en krantenbezorging op het klimaat en een betere levenskwaliteit in de stad. Ondanks het feit dat het aantal pakjes sterk is gestegen sinds de lancering, slaagt het bedrijf erin om alle post en pakjes uitstootvrij te leveren in Mechelen.

Om verder te bouwen op dat succes en de lessen die eruit werden getrokken, beslisten de stad Bergen en bpost om in de binnenstad van Bergen met een eerste Waalse Ecozone te starten. Het project is volop in ontwikkeling en zou de komende maanden klaar moeten zijn voor een uitstootvrije pakjes- en brievenbezorging.

Dit concept van ​ past perfect in de strategie van bpost waarin het accent ligt op duurzame jobs en tewerkstelling en op milieuvriendelijke processen. Na in deze tweede stad, de eerste in Wallonië, komen er dit jaar in de 3 gewesten nog meer stedelijke projecten voor duurzame stadslogistiek in de stadkernen bij.

“bpost verbindt er zich al sinds 2015 toe om de klimaatakkoorden van Parijs na te leven. Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe innoverende oplossingen om onze ecologische voetafdruk en de impact van onze activiteiten te verkleinen”, benadrukt Paul Vanwambeke, directeur stadslogistiek bij bpost. “De stad Bergen heeft dezelfde ecologische ambities als wij. Zo kwamen we al snel overeen om een project voor duurzame postbezorging in de binnenstad op te starten.”

Zachte mobiliteit en nabijheid

Al in 2019 ging bpost met de stad Bergen in zee om in het voertuigenpark in Ghlin 16 dieselvoertuigen te vervangen door elektrische. Daar komen later nog nieuwe voertuigen bij. Die zullen allemaal worden ingezet in het stadscentrum van Bergen. Een groot deel van de postboderondes gebeurt daar nu te voet. In de toekomst zullen de pakjes, kranten en brieven met elektrische fietstrailers worden geleverd. De elektrische voertuigen zullen de postbodes bevoorraden met brieven en pakjes en gebruikt worden om de post te leveren in de Ophaalpunten en Postkantoren.

bpost streeft naar een uitstootvrije brieven- en pakjesbezorging in de binnenstad van Bergen. Door zoveel mogelijk in te zetten op groene voertuigen, postbodes te voet met een elektrisch fietstrailer en een groot aantal ophaalpunten beperkt bpost zowel het aantal voertuigen als het aantal kilometers per voertuig in de stad.

bpost biedt de klanten in de Ecozone bovendien een hybride netwerk in hun buurt met 9 ophaalpunten: 5 nieuwe sites met Pakjesautomaten, 3 Post- en Pakjespunten en het Postkantoor van Bergen. Zo garanderen we een optimale dekking van het grondgebied met diensten binnen ieders bereik (met een ophaalpunt op minder dan 500 meter) en waarbij je geen wagen nodig hebt om een pakje op te halen.

Petra De Sutter, federaal minister van Post: « Ik ben verheugd over deze samenwerking tussen de stad Bergen en bpost. Vandaag werd een belangrijke nieuwe stap gezet richting meer duurzaamheid. De Ecozones van bpost zetten de toon voor hoe pakjes- en brievenbedelingen er in de toekomst zullen uitzien, met respect voor het milieu en onze planeet. Het is mijn ambitie om van de overheid en de federale overheidsbedrijven koplopers te maken op vlak van innovatie en vergroening.»
"Ik dank bpost voor dit mooie project dat Bergen de kans biedt de eerste Waalse stad te worden die profiteert van een milieuvriendelijker beheer van haar voertuigen", onderstreept Nicolas Martin, burgemeester van de stad Bergen. "Dit project versterkt het beleid van de stad Bergen ten gunste van een meer duurzame aanpak en een betere levenskwaliteit in de stad. Iedereen kent het belang van bpost, waarvan een belangrijke locatie gevestigd is te Ghlin, als lokale dienstverlener en gezien het aantal verplaatsingen van de postbodes zal de vermindering van de CO2-uitstoot nog significanter zijn".
Schepen van Mobiliteit, Charlotte De Jaer voegde hieraan toe: "Dit is een geweldig project, een ambitieus project, het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen de stad Bergen, bpost en de minister van Overheidsbedrijven, Petra De Sutter. De Ecozone zal ons in staat stellen het hoofd te bieden aan de sterke toename van het aantal pakjesleveringen als gevolg van het succes van online winkelen, en tegelijkertijd ons beleid voor een rustiger en minder vervuild stadscentrum voort te zetten"

 

Mechelen maakte al veel duidelijk:

  • De ophaalpunten worden elke maand meer gebruikt en opnieuw gebruikt.
  • De Mechelaars nemen amper de wagen om naar een ophaalpunt te rijden: 83 % gaat zijn pakje met de fiets of te voet ophalen. Van de weinigen die antwoordden dat ze de wagen gebruikten deed twee derde dat in combinatie met een andere verplaatsing (supermarkt, school of werk).
  • 81% moest minder dan 500 meter afleggen tot het ophaalpunt.
  • De tevredenheid is groot: de gebruikers behoren tot alle leeftijdscategorieën en zijn heel tevreden, vooral omwille van de duurzaamheid.
Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel