Geslaagd pilootproject Ecozone in Mechelen: bpost levert brieven en pakjes volledig uitstootvrij

Geslaagd pilootproject Ecozone in Mechelen: bpost levert brieven en pakjes volledig uitstootvrij

bpost group zal nog dit jaar gelijkaardige projecten uitrollen in meerdere steden

In juli 2020 startte bpost group een pilootproject op onder de naam Ecozone om in Mechelen de impact van het transport en de levering van pakjes en brieven op de mobiliteit en het klimaat terug te dringen.  Ondanks de fenomenale stijging van het aantal pakjes sinds de coronacrisis, slaagt de onderneming er nu in alle poststukken en pakjes uitstootvrij te beleveren in de postcode 2800. bpost group heeft de verandering operationeel in gang gezet, maar dankt ook de Mechelaars die hun gedrag hebben aangepast en op deze manier bijdragen aan het succes. Deze realisatie past perfect in de omni-commerce strategie waarbij bpost group bouwt aan een ecosysteem van opties voor de klanten en waarin de nadruk wordt gelegd op duurzaam ondernemen. De Ecozone aanpak wordt dit jaar uitgebreid naar een aantal bijkomende stadscentra.  

Elektrische voertuigen, 1 microhub en een dicht netwerk van ophaalpunten  

bpost heeft in Mechelen sterk geïnvesteerd in het vergroenen van haar vloot. Zo werden alle dieselvoertuigen vervangen door elektrische wagens of elektrische fietsen met innoverende aanhangwagens (fiets trailer). Hiermee gebeurt zowel de thuislevering van pakjes, kranten en brieven, als de aanvoer naar de ophaalpunten en postkantoren.   

 Om de ontvanger aan te moedigen zijn pakjes te voet of met de fiets op te halen werd een dicht netwerk van 57 ophaalpunten uitgebouwd: 49 locaties met Pakjesautomaten, 7 Pakjes- en Postpunten en het Mechelse Postkantoor. Dit hybride netwerk aan Postkantoren, Postpunten en Pakjesautomaten creëert een optimale dekking aan service en nabijheid.   

Story image

Dit netwerk wordt aangevuld met een microhub. In deze centraal gelegen locatie worden de in- en out-stromen uit het stadscentrum gedurende de dag geconsolideerd. Hier vullen de postbodes hun fietsen in de loop van hun ronde aan voor de laatste kilometers van de pakjeslevering en centraliseren ze de retour-pakjes die worden opgehaald met elektrische bestelwagens en naar het Mechelse Mail Center buiten de stad worden gebracht. In juli opent bpost op deze locatie ook haar city hub om verdere consolidatie van pakket- en goederenstromen mogelijk te maken, ook voor derden.  

Door maximaal in te zetten op een groene vloot en meer fietsen, de microhub en een groot aantal afhaalpunten beperkt bpost zowel het aantal voertuigen, als het aantal voertuigkilometers in de stad. Bovendien slaagt de onderneming in uitstootvrije belevering van brieven en pakjes in 2800 Mechelen.  

Belangrijke gedragsverandering  

Gedragsverandering staat centraal in het concept van Ecozone. Wanneer de eindconsument zijn pakje met de wagen gaat ophalen aan een pakjesautomaat, doet dit de bpost inspanningen teniet. In Mechelen hebben de burgers hun gedrag gestaag aangepast en op die manier voluit bijgedragen aan het succes van dit pilootproject.   

Eigen bpost onderzoek leert immers dat het gebruik en hergebruik van de ophaalpunten maand op maand stijgt. Het gebruik van de auto van en naar de ophaalpunten is miniem : 85% van de Mechelaars wandelt of fietst om hun pakje daar op te halen. Van het kleine aantal respondenten dat toch de auto nam, deed 2/3 zijn ophaling in combinatie met een andere verplaatsing, zoals bv. naar de supermarkt, school of werk. 81% van de gebruikers heeft minder dan 500m moeten afleggen naar het afhaalpunt. De gebruikers zitten in alle leeftijdscategorieën en zijn erg tevreden, ook omwille van het duurzaamheidsaspect.   

Betere luchtkwaliteit en verhoogde leefbaarheid  

Alle inspanningen van de Ecozone leiden tot onmiddellijk positief gevolg. De onderzoekscel MOBI van VUB monitort de duurzaamheidsimpact van de Ecozone in Mechelen en houdt hierbij rekening met alle aspecten zoals uitstoot, luchtvervuiling, geluidsoverlast, gereden kilometers, verkeershinder, schade aan het wegdek,... Men stelt een totale duurzaamheidswinst van 32% vast ten opzichte van de situatie voordien. Conceet wordt deze behaald door onder meer 97% minder CO2 en 77% minder fijn stof. Het inzetten van meer fietsen zorgt dat er per dag 164 km minder gereden wordt met bpost bestelwagens in de binnenstad. De groene vloot is bovendien stiller: er worden 49% minder decibels verspreid. Door in te zetten op afhaalpunten en een microhub realiseert bpost zelfs een totale duurzaamheidswinst van 64% op de pakjesrondes met cargo-fietsen. Ook het gedrag van de Mechelaar werd gemeten: het verminderde aantal klantenbewegingen heeft 0,6 ton CO2 uitgespaard van de 0,7 ton die voordien werden uitgestoten (of een daling van 86%).  

De bpost strategie in volle uitvoering  

Het bpost streven naar duurzaamheid houdt een heus engagement in. Dit jaar zal bpost projecten van duurzame stedelijke logistiek opstarten in een tiental stadscentra.

Dirk Tirez, Chief Executive Officer a.i. bpost group: “Duurzaam ondernemen met zorg voor onze planeet staat bovenaan in onze strategie. bpost heeft dan ook van in het begin de klimaatakkoorden van Parijs onderschreven. Dit vraagt dat wij onze manier van werken herdenken en aanpassen. Wij tonen nu dat verandering mogelijk is en wordt gedragen door stadsbesturen en burgers. Deze eerste Ecozone bewijst dat klantentevredenheid, dienstverlening en innovatie perfect hand in hand kunnen gaan om de gezamenlijke ambities op het vlak van duurzame ontwikkeling waar te maken en een ecosysteem van opties voor klanten te realiseren. Dit is goed nieuws voor de toekomst! Door initiatieven als Ecozone zal bpost group zijn afspraken kunnen nakomen”. 
Minister De Sutter: “Ik ben blij dat bpost met dit pilootproject in Mechelen de toon zet voor hoe de pakjes- en brievenbedeling er in de toekomst kunnen en zullen uitzien, met respect voor ons milieu en onze planeet. Iedereen weet dat de pakjessector een impact heeft om klimaat en milieu. De manier waarop ze hier in Mechelen, bij elke stap in de levering, een duurzame toets doen om die impact weg te werken, is uniek. Op dit eigenste moment zijn we als federale regering aan het onderhandelen met bpost over een nieuwe beheersovereenkomst, waarin we samen ook een aantal ambitieuze doelstellingen vooropstellen. Naast het menselijke contact en de nabijheid en toegankelijkheid van de diensten, willen we dat bpost vooral op ecologisch vlak een voortrekkersrol opneemt. Het is mijn ambitie om van de overheid en de overheidsbedrijven koplopers te maken op vlak van innovatie en vergroening. Dit project vandaag past daar volledig in en zal snel navolging kennen in andere steden in België. Dit is de weg die we willen bewandelen en ik nodig ook andere bedrijven uit dit voorbeeld te volgen.” 

De Ecozone Mechelen is het resultaat van een samenwerking met de Stad Mechelen in het kader van het Europese driejarenproject ULaaDS (Urban Logistics as an on-Demand Service), dat een antwoord wil bieden voor de uitdagingen in de stedelijke logistiek door de on-demand economie.

 

Bijkomende documenten:

Ecozone Mechelen in feiten en cijfers F&F NL 062021 FINAL.pdf - 82 KB VUB onderzoeksresultaten 20210526_VUB_reporting_FINAL.pdf - 905 KB

 

Story image

 

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel