Het tweede kwartaal overtreft het oorspronkelijke vooruitzicht.

Het tweede kwartaal overtreft het oorspronkelijke vooruitzicht.

De resultaten worden ondersteund door veerkrachtige inkomsten uit mail, groei bij Radial Noord-Amerika en de implementatie van acties door het management om het ongunstige macro-economische klimaat te verzachten en de lange termijn groei te ondersteunen.

Kernfeiten tweede kwartaal 2022

 • De bedrijfsopbrengsten van de groep bedragen 1.035,5 mEUR, in lijn met vorig jaar (-0,2%).
 • De aangepaste EBIT van de groep bedraagt 82,6 mEUR (marge van 8,0%), een daling van -22.5% tegenover de hoge vergelijkingscijfers van 2Q21. De gerapporteerde EBIT van de groep bedraagt 79,5 mEUR.
 • België
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 531,8 mEUR (-8,7% of -3,1%, exclusief Ubiway Retail).
  • De pakjesvolumes daalden met -12,9%, tegenover hoge vergelijkingscijfers (of -2,9%, excl. de impact van Amazon).
  • Het postvolume kende een onderliggende daling van -7,5%, die werd verzacht door de positieve prijs-/mix-impact.
  • Stabiele bedrijfskosten; hogere energiekosten, 4 recente loonindexaties verzacht door een vermindering van de VTE en een hogere terugvorderbare btw.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 62,8 mEUR (marge van 11,8%), d.i. een daling met -21,7 mEUR (-25,7%), en de gerapporteerde EBIT bedraagt 62,6 mEUR.
 • E-Logistics Europa en Azië ​
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 141,7 mEUR (-16,9%) als gevolg van de aanhoudende uitbreiding van Radial EU en Active Ants (+12,8%), gecompenseerd door de aanhoudende druk op de Aziatische cross-border volumes en de volumes van Dyna.
  • Lagere bedrijfskosten (-10,3%), in lijn met lagere volume bij Cross-border en Dyna, gedeeltelijk gecompenseerd door de inflatie en de groei van de e-commercelogistiek en kosten voor uitbreiding.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 7,1 mEUR (marge van 5,0%), d.i. een daling met -14,7 mEUR (-67,4%) ingevolge een andere productmix van cross-border volumes met bestemming België. De gerapporteerde EBIT bedraagt 6,4 mEUR.
 • E-Logistics Noord-Amerika
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 378,6 mEUR (+8,2% bij constante wisselkoers) en weerspiegelen zo de groei van Radial (+18,3%) als gevolg van klanten die in 2021 werden opgestart. Exclusief de deconsolidatie van The Mail Group +14,6% bij constante wisselkoers.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 18,1 mEUR, d.i. een stijging met +7,4 mEUR met een verbeterde marge, voornamelijk dankzij de bijdrage van Radial. De gerapporteerde EBIT bedraagt 15,9 mEUR.

Quote van de CEO

Dirk Tirez, CEO van bpostgroup: "Ik wil al mijn collega's bedanken voor het leveren van dit tweede kwartaal. Er heerst een sterke dynamiek in de groep en de directe maatregelen die het management heeft ondernomen om de aanhoudende macro-economische druk het hoofd te bieden, hebben in dit kwartaal hun vruchten afgeworpen.

​Vandaag, nu we een extra kwartaal achter de rug hebben en de resultaten van deze maatregelen kennen, bevinden we ons in een positie om het risico in ons oorspronkelijke vooruitzicht naar beneden toe bij te stellen van "tot 40 mEUR" naar "tot 25 mEUR", en dat ondanks aanhoudende marktverstoringen.

​Gezien de forse tegenwinden door inflatie, loonindexeringen, transport- en energiekosten en het consumentenvertrouwen wereldwijd blijven aanhouden en nog steeds voor onzekerheid zorgen in de volgende kwartalen, blijven we op alle niveaus maatregelen nemen om deze negatieve effecten te faseren en te verzachten, terwijl we tegelijkertijd onze onderneming positioneren om succes te boeken op de middellange termijn."

Vooruitzichten voor 2022

Terwijl de financiële prestaties in het eerste kwartaal in lijn waren met de oorspronkelijke vooruitzichten, overtreft het tweede kwartaal onze oorspronkelijke EBIT-richtlijn voor het volledige jaar 2022 van 280-310 mEUR, die werd uitgegeven op 24 februari 2022, met name dankzij de succesvolle implementatie van de maatregelen die in mei samen met de resultaten van het eerste kwartaal werden toegelicht.

Het ongunstige macro-economische klimaat blijft echter aanhouden en brengt nog steeds onzekerheid met zich mee:

 • stijgende inflatie in België en internationaal, die heeft geleid tot nog sterkere tegenwind dan in mei werd verwacht;
 • (bv. Belgische loonindexeringen: de extra kost van 17 mEUR van het vooruitzicht is intussen opgelopen tot 24,5 mEUR als gevolg van toekomstige loonindexeringen die nu vroeger in het jaar worden verwacht);
 • onzeker consumentengedrag gerelateerd aan de impact van de inflatie op discretionaire uitgaven bij een mogelijke recessie en normalisering van het pakjesvolume na de pandemie.

Sterkere tegenwind en het consumentengedrag blijven een bron van onzekerheid voor het derde kwartaal (historisch gezien een zachter kwartaal met lagere volumes tijdens de zomerperiode) en voor de piek van het vierde kwartaal 2022.

Bijgevolg herziet bpost nu het potentiële neerwaartse risico van het oorspronkelijke vooruitzicht van "tot 40 mEUR" naar "tot 25 mEUR" op basis van de huidige vooruitzichten met betrekking tot de algemene marktomstandigheden.

Het management onderneemt acties door de verkoopinspanningen op te drijven, de prijzen te verhogen waar het kan en de kosten te drukken.

 

Link naar het volledige rapport:

Financial report Q2_2022 NL.pdf 514 KB

Voor alle bijkomende informatie:

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup
Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel