In navolging van de met de persuitgevers afgesloten overeenkomsten, voorziet bpost voor het boekjaar 2024 een aangepaste EBIT van 165 tot 185 miljoen EUR, waarin ook de aanhoudende ongunstige marktomstandigheden in Noord-Amerika worden weerspiegeld.

In navolging van de met de persuitgevers afgesloten overeenkomsten, voorziet bpost voor het boekjaar 2024 een aangepaste EBIT van 165 tot 185 miljoen EUR, waarin ook de aanhoudende ongunstige marktomstandigheden in Noord-Amerika worden weerspiegeld.

 
​Brussel, 3 juli 2024 – 07.00 uur (Belgische tijd)
Voorwetenschap / Gereglementeerde informatie
 bpostgroup.com

​​Brussel, 3 juli 2024 – 07.00 uur (Belgische tijd)
​Voorwetenschap / Gereglementeerde informatie
bpostgroup.com

EBIT-vooruitzichten van de groep voor 2024

In afwachting van de operationele en financiële implicaties die zouden voortvloeien uit de commerciële onderhandelingen met de verschillende belanghebbenden inzake de persdistributie, kon bpostgroup tot nu toe geen vooruitzichten geven voor de EBIT op groepsniveau voor het jaar 2024. Er werden enkel voorspellingen per divisie beschikbaar gesteld.

Naar aanleiding van de recente aankondigingen op 26 april en 19 juni over de overeenkomsten met de Nederlandstalige en Franstalige krantenuitgevers, kondigt bpost vandaag zijn EBIT-verwachtingen voor het groep voor 2024 aan en actualiseert het zijn divisievoorspellingen.

Belgium

 • Licht lagere totale bedrijfsopbrengsten inclusief persinkomsten (tegenover voorheen licht hogere totale bedrijfsopbrengsten, exclusief persinkomsten), met name gedreven door:
  • Mail (exclusief Press): een onderliggende volumedaling van 4 tot 6% gecompenseerd door prijsstijgingen en mix-effecten
  • Press: Een daling van ongeveer 50 mEUR aan inkomsten, weerspiegelt minder gunstige financiële voorwaarden van de verlengde persconcessie (1H24) en van de nieuw afgesloten perscontracten met de persuitgevers (2H24). Naast het effect van structurele volumedaling zal ongeveer 35 mEUR van deze inkomstendaling zich direct vertalen in de EBIT.
  • Parcels: één-cijferige (midden van de vork) procentuele volumegroei en lage één-cijferige procentuele prijs/mix-impact
 • Aangepaste EBIT-marge van 5 tot 7% (tegenover voorheen 6 tot 8%), weerspiegelt een lagere marge op nieuwe perscontracten en hogere kosten als gevolg van salarisindexatie en kosteninflatie, deels gecompenseerd door de aangehouden ambitie in productiviteitswinsten en kostenreductie-initiatieven - zij het dat deze inspanningen dit jaar worden beïnvloed door niet-recurrente indirecte effecten gerelateerd aan de nieuwe perscontracten (stakingen en vertragingen in reorganisaties) ter waarde van ongeveer -12,5 mEUR in EBIT.

E-Logistics Eurasia

 • Hoge één-cijferige procentuele groei in totale bedrijfsopbrengsten (tegenvoer voorheen laag dubbel-cijferige procentuele groei), als gevolg van
  • Aanhoudende groei van Radial Europa en Active Ants, en
  • Aanhoudende groei van Cross-Border commerciële activiteiten, waaronder de ontwikkeling van nieuwe routes
 • Aangepaste EBIT-marge van 6 tot 8% (tegenover voorheen 5 tot 7%), een weerspiegeling van (i) de sterke productiviteitswinsten bij Radial Europe en Active Ants en (ii) een positief mixeffect bij Cross-Border; ​ wat het hoger aantal VTEs en de kosteninflatie compenseert.

E-Logistics North America

 • Laag dubbel-cijferige procentuele daling van de totale bedrijfsopbrengsten (tegenover voorheen hoog één-cijferige procentuele daling) als gevolg van:
  • Netto volumeverlies bij Radial US door (i) beperkte bijdrage van nieuwe klanten aan de omzet van het lopende jaar en (ii) klantenverlies en commerciële tegemoetkomingen in een context van ongunstige marktomstandigheden
  • Aanhoudende insourcing door Amazon werd gedeeltelijk gecompenseerd door nieuwe Cross-Border routes en nieuwe klanten bij Landmark Global
 • Aangepaste EBIT-marge van 2,5 tot 4,5% (tegenover voorheen 4 tot 6%), waarbij de omzetdruk werd opgevangen door een voortdurende verbetering van de variabele contributiemarge (VCM) en de intensivering van aanzienlijke inspanningen om de verkoop-, algemene, administratieve en andere kosten verder te verlagen.

Na de met de persuitgevers afgesloten overeenkomsten, voorziet bpostgroup een lichte daling van de totale bedrijfsopbrengsten van de groep voor 2024, wat ook de aanhoudende ongunstige marktomstandigheden in Noord-Amerika weerspiegelt. Er wordt verwacht dat de aangepaste EBIT van de groep tussen 165 en 185 mEUR zal uitkomen, dit vóór de consolidatie-impact van Staci. Staci zal naar verwachting vanaf augustus bijdragen aan de EBIT van de groep, met een gemiddelde maandelijkse EBIT van 8 tot 9 mEUR.

De EBIT van de groep zal een daling van de EBIT op Corporate-niveau omvatten als gevolg van de stopzetting van de verkoop van gebouwen alsook door hogere bedrijfskosten door compliance en strategische initiatieven.

Het CAPEX-plan is naar beneden bijgesteld en zal naar verwachting circa 150 mEUR (tegenover voorheen 180 mEUR) bedragen.

Chris Peeters, CEO van bpostgroup: “In België hebben we uiteindelijk een akkoord gesloten met de krantenuitgevers. We zijn er zo in geslaagd om de meeste volumes te behouden. Zo hebben we werkgelegenheid kunnen veiligstellen en herstructureringskosten vermeden. Desondanks hangen er aan de nieuwe contracten minder interessante voorwaarden vast. Het is daarom belangrijk de impact te beperken door te blijven werken aan het afstemmen van de kosten op de distributievolumes.”

​“In Noord-Amerika blijven de ongunstige marktomstandigheden op onze inkomsten wegen. We zagen er klanten afhaken, zoals we vorig jaar al aangekondigd hadden. Voorlopig kunnen we dit nog niet opvangen via de inkomsten van nieuwe klanten. We focussen er op productiviteitswinst en kostenbesparingen, wat een onmiddellijke impact zal hebben op de winstgevendheid. Intussen blijven we werken op het heropbouwen van onze klantenportfolio."

​“Een positieve noot is dat we verwachten de overname van Staci in de komende weken af te ronden, wat sneller is dan voorzien. We kijken er ook naar uit om onze strategie verder te implementeren. We hebben heel wat vooruitgang geboekt in de voorbereiding daarvan en verwachten positieve feedback van onze bestaande en nieuwe klanten, en dit nog dit jaar.”

 

Nota: journalisten kunnen deelnemen aan de Analyst Call om 9u30 (op 3 juli) via deze link https://channel.royalcast.com/landingpage/bpost/20240703_1/

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel