Resultaten 3de kwartaal bpostgroup

Resultaten 3de kwartaal bpostgroup

De resultaten blijven in lijn met de vork van de vooruitzichten in dit seizoensgebonden zwakkere kwartaal, dankzij de onderliggende volumegroei van de pakjes en tariefmaatregelen, een verhoging van de posttarieven die de volumedaling compenseert en aanhoudende inspanningen om ongunstige macro-economische tegenwinden te verzachten

Kernfeiten derde kwartaal 2022

 • De bedrijfsopbrengsten van de groep bedragen 1.021,9 mEUR (+4,5%) in vergelijking met vorig jaar. 
 • De aangepaste EBIT van de groep bedraagt 26,0 mEUR (marge van 2,5%), een daling van -33,5% tegenover vorig jaar. De gerapporteerde EBIT van de groep bedraagt 22,8 mEUR.  
 • Belgium 
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 507,2 mEUR (+1,6%, exclusief Ubiway Retail). 
  • Het postvolume kende een onderliggende daling van -7,7%, die bijna werd gecompenseerd door de positieve prijs/mix-impact. 
  • De pakjesvolumes daalden met -3,8%, als de volumes van de insourcing van Amazon niet in aanmerking worden genomen stegen ze met +7,8%, en prijs/mix effect van +4,7%. 
  • Toegenomen bedrijfskosten - exclusief Ubiway Retail - als gevolg van 5 recente loonindexaties die werden verzacht door een vermindering van VTE en als gevolg van hogere energiekosten. 
  • De aangepaste EBIT bedraagt 18,9 mEUR (marge van 3,7%) en de gerapporteerde EBIT bedraagt 18,7 mEUR.  
 • E-Logistics Europa en Azië   
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 155,3 mEUR (+12,9%) als gevolg van de aanhoudende uitbreiding van Radial EU en Active Ants (+22,3%) en een stijging van de cross-border omzet die werd ondersteund door de integratie van IMX.  
  • Hogere bedrijfskosten (+12,6%) als gevolg van hogere transportkosten in lijn met de ontwikkeling van de volumes, de integratie van IMX en hogere loonkosten. 
  • De aangepaste EBIT bedraagt 4,4 mEUR (marge van 2,8%) en de gerapporteerde EBIT bedraagt 3,7 mEUR.  
 • E-Logistics Noord-Amerika  
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 376,5 mEUR, +20,2% exclusief The Mail Group die in 2021 werd verkocht en +2,9% bij constante wisselkoers, dewelke de normalisering van de omzet van Radial weerspiegelt na de recente klanten onboardings. 
  • De gerapporteerde EBIT bedraagt 8,1 mEUR en de aangepaste EBIT 10,5 mEUR, als de terugbetaling van de cyberverzekering van vorig jaar niet in aanmerking wordt genomen, dan steeg de aangepaste EBIT met +19,6%. 

Vooruitzichten voor 2022

bpostgroup herziet vandaag de EBIT-vooruitzichten voor het volledige jaar naar 265-300 mEUR, als gevolg van de betere resultaten van het derde kwartaal en de huidige verwachtingen voor het vierde kwartaal.  

Het eerder vastgestelde neerwaartse risico is teruggebracht tot 15 mEUR (van "tot 40 mEUR" in Q1 en "tot 25 mEUR" in Q2) als gevolg van de genomen maatregelen met betrekking tot prijzen en kosten en de commerciële inspanningen in het licht van de aanhoudende macro-economische omstandigheden. 

Gezien het aanhoudend, ongunstige macro-economische klimaat blijven tegenwinden en onzekerheid over de resultaten van het vierde kwartaal bestaan:  

 • Onzekerheid over de trend en fasering van de volumes met betrekking tot de eindejaar piek in België en internationaal.  

Aanhoudend record-laag consumentenvertrouwen en lagere koopkracht door de recordhoge inflatie in België, die dient worden afgezwakt door extra volumes van bestaande en nieuwe klanten, prijsmaatregelen en een optimale voorbereiding van de piek. 

 • Aanhoudende hogere energie- en loonkosten (bv. hogere Belgische loonkosten door een aan werknemers uitbetaalde premie om de druk op de koopkracht te verlichten en een vijfde loonindexatie in december tegenover vier voorheen). 

De acties van het management om de nadelige gevolgen te faseren en te verzachten blijven van kracht. 

Press release Q3_2022 NL.pdf 322 KB
Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel