Start van het jaar in lijn met vooruitzichten. Resultaten ondersteund door sterke inkomsten uit mail en groei bij Radial Noord-Amerika, wat de ongunstige macro-economische context gedeeltelijk tempert

Start van het jaar in lijn met vooruitzichten. Resultaten ondersteund door sterke inkomsten uit mail en groei bij Radial Noord-Amerika, wat de ongunstige macro-economische context gedeeltelijk tempert

Kernfeiten eerste kwartaal 2022

 • De bedrijfsopbrengsten van de groep bedragen 1.038,5 mEUR, +1,8% in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.
 • De aangepaste EBIT van de groep bedraagt 93,0 mEUR (marge van 9,0%), een daling met -22,6 mEUR in vergelijking met vorig jaar. De gerapporteerde EBIT van de groep bedraagt 90,0 mEUR.
 • Belgium
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 568,9 mEUR ​ (-2,7%), toe te schrijven aan de positieve impact van de tarieven en de mix van mail die de volumedaling compenseerden.
  • Onderliggende daling van het postvolume met -5,4% en hogere inkomsten uit het 7de Beheerscontract.
  • Volume B2X-pakjes daalde met -14,8% tegen hoge vergelijkingscijfers, dit weerspiegelt een daling van consumentenuitgaven en van Amazon insourcing.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 75,1 mEUR (marge van 13,2%), d.i. een daling met -16,4 mEUR (-17,9%) tegenover een hoge vergelijkbare EBIT in het eerste kwartaal van 2021 en negatief beïnvloed door twee recente loonindexeringen en hogere energiekosten. De gerapporteerde EBIT bedroeg 74,9 mEUR.
 • E-Logistics Europa en Azië ​
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 143,9 mEUR (-15,4%) als gevolg van de aanhoudende uitbreiding van Radial EU en Active Ants (+11,7%), maar meer dan gecompenseerd door de aanhoudende druk op de Aziatische cross-border volumes en de volumes van Dyna.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 10,5 mEUR (marge van 7,3%), d.i. een daling met -6,0 mEUR (-36,4%) aangezien de lagere variabele OPEX door lagere volumes in Cross-border en Dyna meer dan gecompenseerd werden door de inflatie en de hogere OPEX door de groei- en expansiekosten van e-commerce logistiek. De gerapporteerde EBIT bedraagt 9,7 mEUR.
 • E-Logistics Noord-Amerika
  • De totale bedrijfsopbrengsten bedragen 343,5 mEUR (+13,5% bij constante wisselkoers) en weerspiegelen de groei van Radial (+24,3%) als gevolg van klanten die in 2021 werden opgestart.
  • De aangepaste EBIT bedraagt 15,2 mEUR (d.i. een stijging met +6,9 mEUR), een verbeterde, bijna verdubbelde marge, voornamelijk dankzij de bijdrage van Radial. De gerapporteerde EBIT bedraagt 13,1 mEUR.

Quote van de CEO

Dirk Tirez, CEO van bpostgroup: "Ik ben trots op al mijn collega's dat zij het eerste kwartaal op schema hebben afgeleverd en ben blij met de goede resultaten. Onze e-commerce logistieke activiteiten in Noord-Amerika en in Europa bewijzen zich als onze belangrijkste groeimotoren. In België, waar we momenteel te maken hebben met de insourcing van Amazon, inflatoire druk op de kosten en de vraag, en het gebrek aan eerlijke concurrentie met betrekking tot de last mile levering van pakjes, intensiveert het management de actieplannen om de transformatie van ons bedrijfsmodel te realiseren. We zien daar de eerste resultaten van, maar zullen ook bijkomende korte en middellange termijn maatregelen nemen om een duurzame toekomst op lange termijn in België te verzekeren.
Hoewel de tegenwind van inflatie, loonindexeringen, transport- en energiekosten, en het klantenvertrouwen onzekerheid brengt voor de volgende kwartalen en een neerwaarts risico creëert voor onze vooruitzichten, laten we geen middel onbeproefd om de ambitieuze transformatie op economisch, sociaal en milieuvlak naar een internationale e-commerce logistieke groep voort te zetten. We blijven onze core activiteiten versterken door het onverminderd uitvoeren van de belangrijkste managementprioriteiten en verder te investeren in de groei van onze activiteiten".

Vooruitzichten voor 2022

De financiële resultaten in het eerste kwartaal waren in overeenstemming met de EBIT-richtlijn van 280-310 mEUR voor het volledige jaar 2022, die werd uitgegeven op 24 februari 2022.

Echter, recente ontwrichtingen op de markt brengen onzekerheid met zich mee. Er zou een potentieel neerwaarts risico kunnen zijn tot 40 mEUR met betrekking tot de vooruitzichten voor de rest van het jaar, dit is gerelateerd aan:

 • inflatie in België en internationaal
 • onzeker consumentengedrag gerelateerd aan de normalisering van de volumes na de pandemie en de impact van de inflatie op de vraag

Het management onderneemt acties met verhoogde verkoopinspanningen, prijsverhogingen waar nodig en kostenverlagingen.

Bovenstaande weerspiegelt het huidige perspectief op de algemene marktomstandigheden. Er blijft een element van onzekerheid bestaan, vooral met betrekking tot de piek van het vierde kwartaal van 2022.

Status managementprioriteiten 2022

Ongeacht de macro-economische schokken blijft bpost investeren in zijn toekomst en in zijn transformatie, en blijft het zijn managementprioriteiten uitvoeren die werden vastgelegd voor het jaar 2022, zoals voorgesteld bij de resultaten van het vierde kwartaal van 2021. Deze omvatten een verbetering van de operationele efficiëntie binnen de Belgische activiteiten, de verdere ontwikkeling van de Europese en Amerikaanse e-commerce logistieke activiteiten, ESG-initiatieven, een vermindering van de overhead- en hoofdkantoorkosten, alsook de evolutie naar een klantgerichte organisatie. Elk initiatief ligt momenteel goed op schema en laat toe de transformatie van bpostgroup in een stroomversnelling te brengen. In de toekomst zal bpostgroup gebruik maken van de voortdurende verstoringen in de markt om dit transformatiemomentum verder te versnellen.

 

Link naar het volledige persbericht

Press release Q1_2022_NL FINAL.pdf 364 KB
Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel