Stad Leuven en bpost slaan de handen in elkaar voor tweede Vlaamse Ecozone

Stad Leuven en bpost slaan de handen in elkaar voor tweede Vlaamse Ecozone

Stad Leuven en bpost streven gelijkaardige ambities na op vlak van duurzaamheid. Ze ambiëren een stevige daling van de CO2-uitstoot en maken hiervoor werk van een duurzame mobiliteit, waaronder duurzame stadslogistiek. In dat kader hebben de stad Leuven en bpost een principeakkoord ondertekend om in de Leuvense binnenstad tegen eind 2021 een Ecozone te ontwikkelen, waarin kranten, brieven en pakjes CO2-vrij worden bezorgd. Na het succesvolle pilootproject in Mechelen zal Leuven de tweede Vlaamse stad met een volwaardige Ecozone worden.

Het succesvol uitrollen van een Ecozone houdt een aantal belangrijke aspecten in. Zo wordt er een fijnmazig netwerk uitgerold van bestaande ophaalpunten (Postkantoor, Postpunten en Pakjespunten) aangevuld met nieuwe Pakjesautomaten en wordt de vloot voor de bedeling in de stad volledig vergroend. Daarnaast rekenen de stad en bpost ook op de medewerking van de stadsbewoners en handelaars.

22 Pakjesautomaten

Reeds deze zomer starten stad Leuven en bpost met de voorbereiding om dit najaar een dicht netwerk van ​ 22 nieuwe Pakjesautomaten uit te rollen tot op buurtniveau. ​ Hier kan iedereen zijn of haar pakjes ophalen en verzenden, consumenten, handelaars, maar ook andere logistieke spelers. bpost en de stad bekijken momenteel de meest geschikte locaties en de integratie ervan in de mobipunten. bpost streeft er naar dat elke Leuvenaar een ophaalpunt vindt binnen een straal van 400m. Wanneer een bestemmeling zijn of haar pakje met de wagen gaat halen, doet hij of zij de inspanningen tot uitstootvrije belevering immers teniet. Op dat vlak wordt dus gerekend op de medewerking van de Leuvenaar. De ervaring van het pilootproject in Mechelen leert dat de inwoners graag bereid zijn hun steentje bij te dragen. De pakjesautomaten zijn er bovendien ook voor de lokale handel. Handelaars kunnen voor kleine volumes beroep doen op de "pick up and drop off" punten van deze Pakjesautomaten.

Groene vloot

Het thuis bezorgen van alle kranten, brieven, pakjes zal vanaf het najaar gebeuren met elektrische bpost-voertuigen (elektrische bestelwagens en fietstrailers), net zoals het beleveren van de verschillende ophaalpunten verspreid in de stad.

Streven naar duurzame resultaten

Dankzij de combinatie van groene voertuigen, postbodes te voet met een elektrisch fietstrailer en een groot aantal ophaalpunten, beperkt bpost zowel het aantal voertuigen als het aantal kilometers per voertuig in de stad.

Dit Ecozone-concept past perfect in de strategie van bpost waarin het accent ligt op duurzame jobs en tewerkstelling en op milieuvriendelijke processen. “bpost verbindt er zich al sinds 2015 toe om de klimaatakkoorden van Parijs na te leven. Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe innoverende oplossingen om onze ecologische voetafdruk en de impact van onze activiteiten te verkleinen”, benadrukt Paul Vanwambeke, directeur stadslogistiek bij bpost. “De stad Leuven heeft dezelfde ecologische ambities als wij. Zo kwamen we al snel overeen om een project voor duurzame postbezorging in de binnenstad op te starten.

bpost kondigde recent aan dat ook de stad Bergen een Ecozone zal uitbouwen. Dit jaar zullen er in de 3 gewesten nog meer stedelijke projecten voor duurzame stadslogistiek in de stadskernen bijkomen.

Duurzame stadslogistiek in Leuven

Door de coronacrisis is het aantal pakjes dat aan huis geleverd wordt, spectaculair gestegen. Verwacht wordt dat die trend zich ook na de coronacrisis zal voortzetten. “Al die huis-aan-huis-leveringen zorgen voor heel wat extra verkeer en uitstoot. De realisatie van deze Ecozone met extra Pakjesautomaten en CO2-vrije belevering zal de leefbaarheid en verkeersveiligheid in onze binnenstad dan ook ten goede komen”, aldus Leuvens schepen van mobiliteit David Dessers. “De Ecozone is bovendien een mooie aanvulling op andere initiatieven op het vlak van duurzame stadslogistiek, zoals ‘Wij.Leveren’, het digitaal verdeelplatform voor pakjes we al stad samen met de buurgemeenten in 2022 zullen uitrollen.”

Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) ziet hierin ook voordelen voor onze Leuvense handelaars: “We maken van projecten als deze een win-win. Niets kan de beleving van een bezoek aan een fysieke handelszaak vervangen, om te zien, om te proeven, om te passen. Ook de service na verkoop van onze Leuvense handelszaken zal altijd een meerwaarde blijven. E-commerce is echter niet meer weg te denken. Daarom blijven we in overleg met onze handelaars en met de handelaarsvereniging Liefst Leuven en leren we hoe we onze handelaars het beste kunnen versterken om mee te spelen in een hybride toekomst waar online en offline samen bestaan. Dat doen we onder meer via het stadsdistributieproject wij.leveren, een subsidiereglement om de digitale omschakeling bij onze handelaars te versnellen en het online bundelen van de verschillende types handelszaken. Via samenwerking bereiken we meer. Dit project van bpost past daar perfect in: de Leuvense klantvriendelijkheid kan in de winkel beleefd worden, en wordt nadien in jouw buurt geleverd.

De finale samenwerkingsovereenkomst tussen bpost en stad Leuven ligt ter goedkeuring voor op ​ de Leuvense gemeenteraad van augustus.

 

Contact stad Leuven:

David Dessers, schepen van mobiliteit, stad Leuven: david.dessers@leuven.be - 016 27 41 10 of 0486 69 69 27

Johan Geleyns, schepen van sport, handel en werk, Johan.Geleyns@leuven.be – 016 27 41 80 of 0479 40 87 74

Veerle Van Mierlo Woordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup

 

 

 

Over bpost

Over bpostgroup

bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een groeiende partner voor pakjes- en omni-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië. Onze 36.000 medewerkers in België en wereldwijd verbinden consumenten, bedrijven en overheden door post en pakjes aan huis te leveren en logistieke e-commerce diensten te verlenen. We creëren duurzame waarde op lange termijn voor onze klanten en aandeelhouders en dat met respect voor mens en planeet. In 2023 bedroegen onze totale bedrijfsinkomsten 4.272,2 miljoen EUR.

 

Bent u klant en heeft u een vraag of klacht?
Klik hier om ons te contacteren.

bpost
Anspachlaan 1, bus 1 - 1000 Brussel